az Új nap – új kegyelem rovatban megjelent rövid
igei gondolatok:
2004. 03. 7–13.
2005. 01. 16–22.
2006. 09. 24–30.
2006. 10. 15–21.
2009. 05. 31.–06. 06. (pünkösd)
2009. 06. 14–20.

2014. 05. 11–17.
2019. 05. 19–26.

Evangélikus Élet – országos evangélikus magazin

2022
Isten magvetője
Favágástól a halottak feltámasztásáig

Keressük, gondozzuk, erősítsük egymást!

2021
Covid és virtuális gyülekezet
2020

Jegyzetlapok – Hogy terhüket te segítsd hordani
2019

Jegyzetlapok – Bibliaolvasó napló: Csipogó kis baglyok – Hol lakik az Isten...? – Egyes vezetők túldimenzionálják szerepüket – Jób fájdalmára Isten válasza Krisztus keresztje – A bűn olyan, mint a rák
Isten missziójának gyümölcse az egyház – interjú Szeverényi Jánossal
Jegyzetlapok – Igazi nagyszülők voltak, tele derűvel, szeretettel – Tíz éves koráig disznóólban tartották – Tarlós István főpolgármester – Nick Vujicic

Jegyzetlapok – Ötvenhárom évesen tért meg – A 269-es ének – Tánc az oltárnál – Hivatása szerint ember

Oratio oecumenica
Jegyzetlapok – Bibliaolvasó napló: Törvényeskedés és hiperkegyelem – Az Ő neve Üdvözítő, nem kárhoztató – A keresztyén nem bamba birka – Az ember gonoszságával magára vonja Isten haragját
Üdvösségünk az Úr Jézusban van!

Jegyzetlapok – Mi a fenét csináljunk?

Indián úrvacsorája
Jegyzetlapok – Isten alázatos énekese – A szépség rendezője
Magyar evangélikusként Brassóban
Jegyzetlapok – Új hajtások – A budaörsi csoda – A halbiológus bibliaórái – A halbiológus bibliaórái – „A mártírok vére magvetés”
Jegyzetlapok – A Szentlélek munkája – Legyél villanykályha! – Kazahsztán püspöke – Az igehirdető gyomra
Jegyzetlapok – Notre Dame; misszió Felvidéken; Cursillo
Jegyzetlapok – Akarsz-e meggyógyulni?; Alkoholbeteg-mentő konferencia Piliscsabán
Jegyzetlapok – Nagyon nehéz; Dögölj meg!; Kórházban; „Nem bocsátotta meg bűnötöket”
Legalább ugassunk!
Jegyzetlapok – A legolvasottabb könyv – Dicsőítés cimbalommal – Drón, robot és 3D-s nyomtató – Mindenkinek hallani kell
Adjunk vagy ne adjunk?

Jegyzetlapok – Istent és embert szeretni; Bibliát a börtönbe; Minden embernek
2018
Az öreg pap imádkozik érted
Jegyzetlapok – Hamvas Béla; Mennyei biztosító; Szívünkbe áradt az Isten szeretete

Jegyzetlapok – Akartak-e minket?; Morbus hungaricus = magyar betegség; Ima az elhagyottakért; A szenvedések festője a Nemzeti Galériában; Egységben a világért; Zuhanyfej és evangélium; Angyalokkal az úton

A Torinói lepelről

Képes látlelet

Az alázatos embert nem lehet megalázni

Jegyzetlapok – Nagyon rosszak voltunk, de szerettünk hittanra járni
Jegyzetlapok – Szomjazom; Elveszett és megtaláltatott; Megtérő börtönparancsnok; Piliscsabai ajándékkosár
Jegyzetlapok – Malomkő vagy irgalom; Indián hajlékot keres; Segítség Koreából; Kalászszedegetés
Jegyzetlapok – Lórugás a fogadalomszegőnek; Taps az abortusznak; A takarítás szépsége; Légy szeme a vaknak!

Jegyzetlapok – Átisteníteni a világot; Jézus a halott mellett; Nyomozók esküvője; Álom a vályúnál; De jó, hogy nem lett püspök!
Jegyzetlapok – A Szentlélek az utcán is szól; A Jó Pásztor a pálinkához is ért; Maradok a kegyelemnél; Mint az álmodók; Isten asztala
Jegyzetlapok – Az asszonyverés szünetel; Evangelizáció az edényboltban; Erőtlenben az erő; A vak látogat; Menjél a mélyére!
Favágástól a halottak feltámasztásáig
Újra Tiszadobon
Mi is evangélikusok voltunk

Jegyzetlapok – Csodálkozás nélkül; Evangéliumot a konyhába!; Mit rejtenek a dombok?; Kié a jövő?
Balczó

JegyzetekEzeknek?!; Angyal a villamoson; Hídemberek; Egy muszlim és egy keresztyén beszélget
Jegyzetlapok – Sztálin és Luther; Kétszáz forint; Penge, gyógyszer, kötél helyett hit; Indiánkunyhó Zuglóban; Az interneten találtam
2017
Jézus miénk! Nekünk elég ő!
A Viszkis
Hogy tudtam élni ennyi bűnnel?

Jedine viera, jedine Kristus – Egyedül hit, egyedül Krisztus
Himnusz a békéért

A szószéken elmúltak fájdalmai

Ünneplő magyarok a szórványban

Adj nekem szárnyat, legalább álmomban!
Mindenki
Keresztyén holokauszt? – Beszélgetés dr. Győrfi Károllyal
Jézus a király

2016

Kosok
Az imahetek után
„Együtt szeretnénk a mennybe jutni” (Luther) – Szín-gazdag lutheránus egyház – az egy Krisztus hatalma alatt
Nagyobb és tökéletesebb – a vasárnap igéje (Judica vasárnapja)
Szlovák és magyar jó testvér?
Menekültmissziói helyzetkép
Muszlimok és keresztyének Egyiptomban
Ferenc, a reformátor
Szentlélek-keresztség
Angyalok pedig vannak
Állj a lábadra! — Reformáció ma
Az éneklés ideje
Elegem van
Mi lesz veled, Európa?
Alkohol az egyházban
2015
Hajléktalanok és gyülekezet
Imádkozzatok a városért! – Pásztorkör Budán
Bolyonganak országról országra – Menekültek hazánkban
Ébredési mozgalmak, törésvonalak és hidak – VIII. Aliansz teológiai műhely Piliscsabán
Az ősi átok megtörése – Kalaf csókja Turandotnak
A keresztyénség és más vallások kapcsolata
Ki vagyok én?
Pünkösd ma
A magzatok Isten képmását hordozzák
Ébredés a hetvenes években
Az európai keresztyénség megízetlenült?
„Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni?”
„Presbiterek a tükörben"
Láttál-e már kalasnyikovos angyalokat?
„A világ Isten törvénye szerint működik” – Beszélgetés Somody Imrével megtérésről, hitről, felelősségről
Aki Istentől kapott hivatásaként rúgja a bőrt – Beszélgetés Bereczki Dániel debreceni futballistával
Akadálymentessé tenni az evangéliumot – Beszélgetés a siketmisszióról
Gyógyulás a gyermekkori bántalmazásokból
Az örömhöz nem kell sok – Beszélgetés Varga Gáborral
Hazánk fővárosa Prága, Budapest, Moszkva, Kijev – Kárpátaljai jegyzet
Erő, szeretet, józanság – gondolatok a menekültmisszió kapcsán
2014
Az ébredés kezdete
Ima a mélyben
Új nap – új kegyelem
Engedd el a korlátot!
Tanulni a missziót
Izrael, 2014. augusztus
Kárpátalja bajban van
Istennel szövetségben 
Felvidéki helyzetkép
Üldözött egyház?
2013
Maradjunk vagy menjünk? – gondolatok az év igéje kapcsán
Ajándék ez a nap – országos evangélizáció a Deák téren
2012
Jézus a válasz
Remény a reménytelenségben
– a Reménység Fesztiválról
Koldusok és kéregetők
Találkozások a kútnál
2011
Aliansz teológiai műhely
Bors, akitől tanulhatunk – missziói konzultáció Piliscsabán
Él az Úr! – pünkösdi vezércikk
Kik a boldogok? – országos evangélizáció a Deák téren
A Szentlélek személye és munkája az evangélikus teológia értelmezése szerint
2010

Szövetség az evangéliumért – Aliansz
Miért fogyunk? – gondolatok a misszióról
Most kell megállni: nyilatkozat a homoszexualitásról és huszonhét kérdés
a témával kapcsolatban

Híd-Krisztussal a Kárpát-medencében
Isten mozgásban van – III. Lausanne-i Világkongresszus
2009

„Nyisd meg szádat a némáért!” – Egy szabad ember a misszióban
A virágok üzenete – Palmarum
Hitvallók és ügynökök
Rabok kenyerét ettük – a győri Büntetés-végrehajtási Intézetben
Mit tenne ma Sztehlo Gábor?
2008
Irányelvek az evangélizáló és missziói munka időszerű
súlypontjaihoz 2008–2010.

Van kiút!
Válság vagy váltság?
2007
Isten levele vasárnap igéje rovat
2006
Rácsok mögött szabadon – a váci Büntetés-végrehajtási Intézetben
2005

Az imádság: kapcsolat – vasárnap igéje rovat
Derűs gyümölcstermés – vasárnap igéje rovat
Ördögűzés Emily Rose üdvéért
Misszió istentisztelettel, istentiszteletből, istentisztelet után
2004

Küzdelem a leépülő gyülekezetekért
Hogyan tovább, egyház?
Oratio oecumenica
Interjú Komlósi Erzsébettel, a Szentírás Szövetség ügyvivőjével
Isten hív minket. Figyelj a hívó szóra! vasárnap igéje rovat
Farmer és Luther-rózsa
Isten nem személyválogató
2002
Mi a bűn?
1998

Bűn börtönén pattan a zár – húsvéti meditáció
„Él az Úr, s áll ígérete”
Menjetek eléje örvendezéssel!
1997
A közöny álmából elég...
1996
Elidegenedés vagy új etika?
1995

Íme, élek! – „Ébredj fel, aki alszol...”
Tudom, hogy van feltámadás!
adventi sorozat: 1. Zakariás 2. János a neve
3. „Én Gábriel vagyok” 4. Mária
1991
„Mi akar ez lenni?”
Jézus a családban – nincs gyermekem
Hírek az ifjúság életéből
Nem engedlek el!
1990

Az Úr csodásan működik
Szombatunk
Ingujjban kereszteltem
„Megvigasztaltatnak” – képmeditációk a Hegyi Beszéd alapján
Taníts minket imádkozni
Fejmosás helyett lábmosás
adventi sorozat: 1. Az új kezdet: megtérésre hívó szó!
2. Ítélet előtt – kegyelem alatt
3. Senki meg ne tévesszen titeket!
4. Menjetek eléje örvendezéssel!

A teremtett világ sóvárogva várja...
1989
Kiengesztelődés, megbékélés Istennel és egymással
Gondolatok 1989. március 15-én
Elveszett és megtaláltatott
Egy konferencia utóhangjai
1988
„Az Úr trónol az áradat fölött... ” – Élő víz
„Csak egy pillanatig tart haragja...” – Élő víz
Én vagyok az igazi szőlőtő
1987
Introitus macskával
„Mi hajlékot akartunk emelni az Úrnak”

spring

Az ifjúság helye és feladata
A szenvedések kertjében
Karácsonyi ellentétek
„Lángoktól ölelt kis ország”
Leckét adunk az Istennek?
Romának romává

További Evangélikus Élet cikkek: beszámolók és egyházi közélet rovatban