„Lángoktól ölelt kis ország”                                       

Csoda, hogy létezik.
Európa lábtörlője.
Különös a mi helyzetünk itt, Európa közepén. Semmi sem szól megmaradásunk mellett: külső-belső viharok, viszályok, iszonyatos pusztítások, égések. Politikailag, földrajzilag, gazdaságilag kiszolgáltatott helyzet. Évszázadokon keresztül Magyarország volt Nyugat pajzsa. Tatár, török, orosz birodalmak ütközői voltunk. Hányszor meg akartak már „enni”! Ma is. A „nagyok” felettünk döntenek sorsunkról. Megnyomorított, megcsonkított országunkban fél évezred után nincs idegen katona. Jogilag függetlenek vagyunk és szabadok. Örüljünk neki! De tudjuk, igen törékeny ez a helyzet. Igazi krízisben mindig magunkra hagytak minket.

Valóban lángok ölelték kis hazánkat évszázadokon át. Mennyi féltés, szeretet van Radnóti Miklós verssoraiban! Pátosz nélkül megvalljuk ma is: szeretjük és féltjük Magyarországot! Ne legyen szégyen szeretni a hazát, a népet, nemzetet! Isten akaratából születtünk erre a földre. Ránk bízta a „várost”, a poliszt. Munkálkodnunk kell a város hasznán, jólétén. A keresztyénség, az egyház felelősséget hordoz azért a nemzetért, amelyben él.
Magyarországnak elsősorban Istenre van ma is szüksége! „Isten, áldd meg a magyart!” Teljes szívünkből kívánjuk ezt. De érdekli-e a magyart Isten áldása? Isten áldása nem csupán a politikai, gazdasági jólét. Láttam már gazdag, szabad egyházakat Nyugaton, hívek nélkül. A jólétben sokan elfeledkeznek Istenről. Nem véletlenül mondták, hogy a nyomor nagy evangélizátor. Történelmi kérdés, hogy Magyarország nyomorúsága megtérést vagy öngyilkosságot fog-e hozni.
Ez rajtunk áll. Az egyház nem lehet függvénye az aktuális politikai helyzetnek. Az egyház Isten országának evangéliumát kell, hogy hirdesse és megélje MINDEN ember felé. Régen rossz, ha követi az eseményeket és nem elöl jár. Az egyház, Krisztus földön élő teste, csupa élet, ritmus, energia, remény kell, hogy legyen.

Ez azért lehetséges, mert mi törékeny cserépedények, Isten erejét hordozzuk. Krisztus így lesz látható halandó testünkben. Elsőrendű feladatunk hirdetni a szabadulás és bűnbocsánat evangéliumát. Van miből megtérnünk nekünk, magyaroknak. Egyházaknak, lelkészeknek, gyülekezeti tagoknak. Istentelenség, anyagiasság, gyűlölet, magzatgyilkosságok és még mi minden terhelnek minket. Isten bizonyára meg akarja áldani a magyart, de ez bűnbánat és megtérés nélkül lehetetlen.
A megtérés gyümölcse, következménye a szeretet és az irgalom. Jézus járta a városokat és a falvakat, és „MINDENÜTT JÓT CSELEKEDETT”. Mindenki számára elérhetővé tette magát. Személyválogatás nélkül odafordult az emberekhez. Érintette a leprást. A megváltás a teljes személyiségre vonatkozik. Az 1Thessz. 5,23-ban a teljes ember megszentelődéséről van szó. Nem választhatjuk szét az emberekben a testet a lélektől. A fázó atyafit cinizmus elküldeni melegedni (Jakab levele).
A lakosság fele lassan igazi nyomorban él. Az anyagi nyomor kihat a lélekre. Sokan depresszióba esnek, nagyon sok a családi feszültség, botrány. Mennyi sérült gyermek! Nem vagyok politikus és gazdasági szakember. Ők azt mondják, csak így lehet kilábalni az eladósodásból, a gazdasági nehézségekből. Eszemmel meg akarom érteni, de szívemmel, hitemmel nem tudom, nem is akarom. Milliós fizetésekkel élők nem érthetik meg igazán, mit jelent éhezni! Magyarországon sokan éheznek és alultápláltak. A nyomor újra megjelent.

Nem nyugodhat meg egyetlen világi vagy egyházi vezető lelkiismerete addig, amíg ez így van. A Biblia arról beszél, hogy az első keresztyének nem tudták elviselni, ha az egyházban, a gyülekezetben szegények voltak. Gyűjtéseket rendeztek, megosztották javaikat.
Az evangéliumnak feltétlenül van szociális következménye is. A szocializmusnak nevezett korszak azért bukott meg, mert Isten nélkül akart paradicsomot teremteni. Ez valóban nem megy.
De ez a bukás nem feledteti el senkivel, főleg a hívőkkel, a biblikus szociális gondolatot! Isten igéjéből senki ki nem olvashatja a vadkapitalizmus embertelen, brutális programját.
A bűnnek ezer arca van. A „régi kígyó” mindig új eszközöket vet be. A nagy maszlag ma a vallásos materializmus. Ez jelentkezik a „new age” szellemi áramlatban is. Az egyén, az individuum istenítése, az önmegvalósítás mások kárára. Vallásos színezetű pozitív gondolkodás bűnismeret és istenismeret nélkül. Óriási csapda.
Mi továbbra is a megfeszített Jézus Krisztust hirdetjük és követjük, aki szavait, testi-lelki-szellemi energiáit, azután saját magár adta MINDEN EMBERÉRT.

Isten, ne hagyd elveszni, és áldd meg azt a lángoktól ölelt kis hazát!
Ámen.   

Evangélikus Élet