„Szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.” (Róm 5,5b)


Szeverényi János

a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói lelkésze.

1959-ben született Békéscsabán, nagycsalád tizenegyedik gyermekeként.
Fényképész mesterséget tanult és öt éven át dolgozott műtermi, riport- majd múzeumi fotósként. Több önálló fotókiállítása volt, képeit országos és nemzetközi kiállításokon is kiállították, díjazták.

Megtérése után elvégezte az Evangélikus Teológiai Főiskolát.
Két Békés megyei faluban kezdte lelkészi szolgálatát (Csorvás, Gerendás), majd kinevezték országos ifjúsági lelkésznek. 

Az 1950-ben betiltott Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE) újraszervezője. Konferenciákat, munkatársképző tanfolyamokat szervezett; a Vezess! ifjúsági módszertani lapot szerkesztette. Erdélyben és Kárpátalján is segítette az ifjúsági munkát.

1995–2003-ig a Budapest-Kelenföldi gyülekezet igazgató-lelkésze és budai esperes volt.

Gyülekezeti szolgálata mellett két éven át utcai szociális munkát végzett a VIII. kerületben.

2003 szeptemberétől országos evangélizációs és missziói lelkész.
Tevékenysége – előadások, igehirdetések, lelkigondozás, sajtómunka,
felekezetközi szolgálat – az egész Kárpát-medencére kiterjed.

Korábbi szolgálati helyei:
1983–1984. – Budapest-Angyalföld (teológiai hallgatóként gyülekezeti munkatárs)
1984–1990. – Csorvás, Gerendás
1990–1995. – Budapest (országos ifjúsági lelkész, KIE nemzeti titkára, a Vezess ifjúsági újság szerkesztője)
1995–2003. – Budapest-Kelenföld (igazgató lelkész, a Budai Egyházmegye esperese, utcai szociális munkás)

2003-tól: Budapest (országos evangélizációs és missziói lelkész),
az Evangélikus Missziói Központ és a Magyar Evangélikus Rádiómisszió igazgatója, a Híd evangélikus missziói magazin főszerkesztője

Egyéb megbízatásai:
A Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) alelnöke
A Szentírás Szövetség tiszteletbeli elnöke
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) Missziói Bizottságának tagja