Gyógyulás a gyermekkori bántalmazásokból

Tízéves a magyarországi Nyitott Szív Szolgálat

Az Open Hearts Ministry (Nyitott Szív Szolgálat) több mint húsz éve indult az egyesült államokbeli Michigan államban, hogy a bántalmazást elszenvedetteknek segítséget nyújtson abban, hogy helyreálljon a bizalmuk Istenben és az emberekben.

Kezdetben a szexuális bántalmazások női áldozataival foglalkoztak a szolgálat munkatársai, majd idővel szélesedett a résztvevők köre, hiszen a férfiak éppen úgy érintettek, mint a nők: a bántalmazás nemcsak szexuális lehet, hanem fizikai, érzelmi, sőt szellemi is, amely egy gyermek lelkében súlyos sérüléseket okozhat. Ezek a sebek hatással vannak a későbbi felnőtt jellemére, emberi kapcsolataira, a bizalom mélységére. Ezért szükséges az ilyen esetekben új megvilágításban megvizsgálni életük elrejtett, feledésbe merült epizódjait, amelyek elvették tőlük az Istentől kapott méltóságot.

Az első székesfehérvári Nyitott Szív-tanfolyam 2005 őszén indult három (!) résztvevővel. Azóta mintegy kétszázan vettek részt a helyreállító tanfolyamokon. Az első öt évben csak Székesfehérváron tartottak tizenkét hetes tavaszi és őszi tanfolyamokat, 2011 óta évente tartanak egyhetes intenzív tanfolyamot is. Fejér megye székhelye, Budapest és Győr mellett több városban is vannak önkéntes munkatársak, akiket felkészítettek a szolgálat végzésére.

A program tizenkét héten keresztül heti egy esti alkalmat jelent. Kis létszámú – hat-nyolc fős – csoportokban bibliai történetek alapján dolgoznak fel a résztvevők egy témát. A cél az, hogy saját életükben keressék meg azokat az eseteket, amikor bántalmazás, igazságtalanság vagy méltatlanság érte őket, amely hatással van mindennapjaikra.

A program végén tiszta képet kapnak a generációs átkokról, tisztázódhatnak hamis meggyőződések, fényre kerülhetnek elfeledett események, olyan mozzanatok, amikor a félelem, a harag, a szégyen megrendítette a bizalmat a felnőttek, a szülők vagy éppen Isten iránt.
A szolgálat hosszú távú célja, hogy a program országosan elérhető legyen. Keresi a kapcsolatot azokkal a keresztény közösségekkel, gyülekezetekkel, amelyekben erre elhívott emberek készek beállni a szolgálatba.

A nyári egyhetes intenzív tanfolyamokra elsősorban azokat várják, akiknek a környékén nem érhető el a Nyitott Szív Szolgálat. Ugyanakkor a nyári program keretében képzik azokat is, akik készek arra, hogy továbbadják azt a vigasztalást, amelyet maguk is nyertek.

A szolgálat indulásának tizedik évfordulóját október 10-én Székesfehérváron ünnepelték. Az egy évtized rövid története mellett a jövőről és a távolabbi célokról is szó esett. A délelőtt során többek között dr. Evan Parks egyesült államokbeli pszichológus tartott szakmai elő- adást Isten helyreállító tervéről, majd a közös ebéd után a résztvevők bizonyságai hangzottak el.

A jelenlévők többsége már részt vett helyreállító programokon, de voltak olyanok is, akik munkájukban vagy szolgálatukban bántalmazott gyermekekkel vagy felnőttekkel foglalkoznak.
(Az érdeklődők a www.nyitottsziv.hu honlapon tájékozódhatnak a szolgálatról.)

Bödő Sándort, a székesfehérvári baptista gyülekezet presbiterét kérdeztem a Nyitott Szív Szolgálatról.

– A kívülálló hogyan veheti észre, mik a tünetei annak, ha egy gyermek nem érzi magát biztonságban otthon?

– Azok a gyermekek, akik szerető környezet hiányában nevelkednek, fizikai, érzelmi és nevelési tekintetben egyaránt bántalmazottak, elhanyagoltak lehetnek. A fizikai bántalmazásnak és elhanyagolásnak vannak egyértelmű testi tünetei. A gyermek viselkedése is sokat elárul arról, hogy védett, biztonságos otthona van-e, vagy szétzilált családban él. A bántalmazott, elhanyagolt gyermekekben sérül a mások iránti bizalom és az önbizalom, ezzel küszködnek. Szélsőséges agresszió vagy túlzott passzivitás, a közösségbe való beilleszkedési nehézségek jellemezhetik őket. Koncentrációs képességük elmarad a többiekétől, ezért gyengébbek az iskolai eredményeik.

– Milyen jogos vágyai vannak a gyermeknek a családban?

– A fizikai szükségleteket könnyebb körülírni: ezek a megfelelő mennyiségű és egészséges táplálék, a biztonságos, egészséges lakókörnyezet, ruházat, orvosi ellátás. A gyermek érzelmi szükségleteinek betöltése segíti a lelki fejlődését. Ehhez biztonságos kötődésre van szüksége a szülőkkel: szeretetre, megértésre és arra, hogy fontosnak érezze magát. Rendkívül nagy jelentőségű a fizikai érintés, az ölelés, mely a gyermeknek szavak nélkül is jelzi, hogy elfogadják, szeretik.

– Ha ezeket nem kapja meg, kire haragszik, a szüleire vagy esetleg saját magára?

– A gyermek nem ismeri fel, ha az őt jogosan megillető figyelem és szeretet hiányzik, és azt sem tudja, hogy ennek mi az oka. A szülők viselkedésükkel sokszor azt sugalmazzák, hogy a gyermek a felelős azokért a helyzetekért, amelyek a családban kialakultak. Gyakori, hogy önmagukat tartják hibásnak.

– Egy bántalmazott, rosszul szocializálódott gyerek képes felnőttként egészséges családot teremteni? Nem fogja akaratlanul is átadni a rossz viselkedési mintákat a saját gyermekeinek?

– A rossz viselkedési minták szinte ragályos betegségként adódnak tovább a generációk között. Ezt saját erőből megállítani szinte lehetetlen. Kívülről jövő segítség szükséges. A legeredményesebb módszer az, ha az ilyen háttérből jövő ember megismeri önmagát, méghozzá a teremtettségéből fakadóan magától a teremtő Istentől szerzi be az információkat, és felismeri, hogy a világba bejött bűn áldozataként került ebbe az állapotba. A felismert rossz mintákat ezután tudatosan cseréli le Isten által adott mintákra, és azokat adja át a következő generációnak. A Szentlélek munkája ez, és különösen nagy lehetőség a társadalom megújulásában.

– Működik-e valamilyen szinten utógondozás? Figyelemmel kísérik-e a tanfolyam résztvevőinek további életét?

– A szó hagyományos értelmében hivatalos utógondozás nincs, de kapcsolatban maradunk minden korábbi résztvevővel, hiszen mély baráti kapcsolatok is kialakulnak a csoportokban. Ha a szolgálat gyülekezeti közösségben működik, ott erre adott is a lehetőség. A tizedik évfordulónkról szóló megemlékezésünk is ilyen lehetőséget nyújtott számunkra. Együtt örültünk a bizonyságtevőkkel, hogy mit végzett el rajtuk az Úr a tanfolyam után. További terveink között van jelenlegi egyetlen programunknak a folytatása, mely segítene a résztvevőknek az önismeretben még mélyebbre ásva megtalálni, hogy hol vannak az elutasítottságuk gyökerei. Házaspároknak is tervezünk olyan programot, melyen szintén kiscsoportokban lehet részt venni. Ez segíteni fogja a párokat, hogy megértsék egymás sebeinek mibenlétét.

Evangélikus Élet,  2015. november 6.