Oratio oecumenica 

Örökkévaló Istenünk, köszönjük az életet, a leheletet és mindent, amit tőled kaptunk; hogy tebenned élünk, mozgunk és vagyunk, és te nem vagy messzire egyikünktől sem.
Köszönjük, hogy szeretetből szeretetre, örök, teljes életre teremtettél minket. Köszönjük, hogy a bűneset, a szakadás után eljöttél, hogy megkeresd az elveszett embert.

Szerető Istenünk, a te szemedben nincsenek kis- és nagy emberek, csak emberek; te nem vagy személyválogató. Add nekünk Lelkedet, hogy mi is így lássuk egymást!

Kérünk, segíts minket, hogy a kicsinyeket, gyermekeinket, unokáinkat a tőled kapott hittel, szeretettel neveljük és vezessük a te utadon. Őrizd meg őket a gonosztól, adj erőt és győzelmet kísértéseikben! 
Újítsd meg kérünk házas- és családi életünket!  Segíts, hogy meg tudjunk bocsátani az ellenünk vétkezőknek és magunknak is.

Imádkozunk egyházunkért, gyülekezetünkért, hogy betöltsük a tőled kapott hívatást, küldetést. Segíts, hogy kimozduljunk a zárt falak közül és mi is eljussunk a távol lévőkhöz, a hinni nem tudókhoz, a szenvedélybetegekhez, a magányosokhoz. Add, Urunk, hogy a gyülekezet áldás legyen környezete számára a falvakban és a városokban.

Kérünk téged az újonnan választott polgármesterekért, képviselő-testületekért; azokért, akik hisznek benned, és azokért is, akik nem. Segítsd a keresztyéneket, akik felelősséget vállaltak a társadalmi életben, hogy ne hozzanak szégyent a nevedre, hogy igéd szerint végezzék munkájukat.
Könyörgünk népünkért, országunkért! Ne büntess minket bűneink szerint. Istenünk, áldd meg a magyart jókedvvel, bőséggel, megtéréssel, újjászületéssel! Könyörülj Urunk Európán és az egész sérült, sebesült, tőled elszakadt világon!

Evangélikus Élet 2019. október 20.