Introitus macskával

Gondolom, kevés gyermek van, aki nem szereti a kiscicát. Én már sajnos nem vagyok gyerek, de még most sem bírom ki, hogy ne simogassam meg, ha meglátok egy kiscicát. Gyermekkoromban, miután egy este édesanyám kivitette velem a kismacskákat az udvarra, titokban visszacsempésztem őket az ágyamba, a paplan alá, hogy ne fázzanak.
Ma is szeretem tehát a cicákat, de én is meglepődtem, amikor nyáron, egy istentiszteleten, éppen kezdtem felolvasni a bevezető zsoltárt (introitus), a nyitott templomajtón besétált egy gombóc nagyságú kiscica és egyenesen az oltártérbe tartott, felém. Zavarom ellenére olvastam tovább: „Az Úré a föld, és ami betölti, a földkerekség és annak lakói.” (Zsolt 24,1) Az áment a cica vágta rá nyávogással. Ekkor már az egész gyülekezet izgalomban volt az eseménytől. A bűnbánati imádságnál a Luther kabátom alá mászott és csiklandozta a lábamat. Azután kibújt és nem zavartatva magát vakaródzni kezdett a térdeplőn. A felügyelő bácsi a padjából kihajolva próbálta elzavarni a főszereplőt. Ezen már nekem is nevetnem kellett. Megrökönyödésemre, a szószékre is követett. Itt eszembe jutott egy korábbi élményem, amikor templomszellőztetés után tyúktojást találtam a szószéken.
Az akkor felolvasott zsoltár éppen arról szólt, hogy minden az Úré ezen a földön. Ez a csibész kiscica is az Ő teremtménye. Így aztán semmi akadálya nem volt, hogy bevegyük tiszteletbeli hittanosnak.

Gyerekek! Szeressétek az állatokat! Csodáljátok bennük Isten nagyszerű alkotását!
Az állatok fizikailag és lelkileg sokat segítenek az embernek. Pl. a japánok az akváriumi halak viselkedéséből tudják, hogy mikor lesz földrengés. A kutya mint igazi barát védi az embert, a ló terhet cipel. A Bibliában is fontos szereplők az állatok. Szép leírást találhatunk a lóról, a gólya és a fecske fészekre találásáról. Isten gyönyörködik a delfin játékában, a madarak énekében. Az igében olvashatunk az állatok iránti tapintatról. (5Móz 22,6–7)
Jézus biztosan szerette az állatokat, élete nagy eseményeinél (születés, bevonulás Jeruzsálembe) ők is jelen voltak. Arról tanít, hogy az égi madarakat az Atya eltartja, még egy kicsi verébről is tud.

Tehát bármilyen meglepő is volt a kiscica részvétele az istentiszteleten, ha jól meggondoljuk, nagyon is helye volt az introitusban.

Evangélikus Élet, 1987.