Jedine viera, jedine Kristus – Egyedül hit, egyedül Krisztus

Gyülekezeti hétvégén szolgáltam igehirdetésekkel és Reformáció ma című előadással a szlovákiai evangélikus egyházközségben, Pazdicson (Pozdisovce). A község lakóinak többsége az 1910-es népszámláláskor is szlovák nemzetiségű volt. Jelenlegi lelkészük, Mgr. Denisa Vargova rendezte lelkes munkatársakkal ezt a nagyszerű hétvégét a megújulás, a reformáció jegyében.
Mivel nagy hagyománya van a faluban és környékén a fazekasságnak, az igei vezérfonalat Jeremiás könyvének 18. fejezetéből választották a szervezők: „Olyanok vagytok a kezemben, Izrael háza, mint az agyag a fazekas kezében.” (6. vers) Isten reformálja, alakítja a deformálódott egyházat, világot, házasságokat, családokat, népeket. A rossz formájú edényből is szépet tud készíteni, és a törött korsóból is újat teremthet. A széttört szíveket is összeragasztja szeretetével. Így kaphatunk tőle új szívet. - Sokan kipróbálhatták egy profi keramikus segítségével a gyakorlatban is a korongozás nehéz és szép munkáját.
A lelki programok mellett sok más lehetőség is várta a résztvevőket: játékok, helytörténeti kiselőadás, beszélgetések, gulyásfőző verseny (a zsűribe engem is felvettek), és a hozzá járó kofola, pivo és zmrzlina…
Igazi, minden tekintetben tartalmas közösséget éltünk meg az Úrral, mindannyiunk Atyjával és egymással, szlovákok, magyarok.

Evangélikus Élet, 2017. szeptember 24.