Van kiút!

Egyházaink és a civil szféra szerepe a XXI. században

Társadalmi nehézségek és a kivezető út címmel rendezett fórumot a Kereszténydemokrata Néppárt Barankovics Izraelita műhelye a nyíradonyi önkormányzattal együtt, szeptember 4-én.
A Debrecen melletti település ilyet még nem látott: hazai és erdélyi egyházak vezetői és társadalmi életünk kiválóságai érkeztek a Móricz Zsigmondról elnevezett Művelődési Házba, hogy együtt keressék a kiutat hazánk válságos helyzetéből.

Jelzi az elkötelezettséget, hogy szünet tartása nélkül, több mint öt órán át tartott a konferencia; sokan az udvaron is álltak.
Mások mellett Erdő Péter bíboros, prímás, Bölcskei Gusztáv református zsinati elnök, Tempfli József nagyváradi római katolikus püspök, Tőkés László Királyhágó-melléki református püspök, európai parlamenti képviselő, Jókai Anna író, Papp Lajos szívsebész, Semjén Zsolt a KDNP elnöke szólt országunk nehéz helyzetéről, annak lelki, szellemi hátteréről és a kiút megtalálásáról. Közreműködtek Pitti Katalin és Mohai Gábor előadóművészek.

Egyházunk képviseletében beszéltem arról, hogy a világ Ura és Megváltója az út, tehát a kiút is; abból a romlásból is, amiben vagyunk. A konferencia napján is közel kétszáz magzatot ölnek meg az élet szolgálatára felesküdött fehérköpenyesek hazánkban… Az abortusztörvényt az általunk megválasztott keresztény képviselők egy része is megszavazta.
Martin Luther King jézusi elvei alapján nekünk is meg kell állapítani az igazságtalanságot, a törvénytelenséget, meg kell tisztulnunk a gyűlölettől, és cselekednünk kell. A keresztyén ember szelíd, de nem bolond. Tudjuk, tapasztaljuk, hogy egy ország megrontása, pusztítása folyik, esik szét minden, az emberek kiszolgáltatottak. Ahhoz, hogy Isten használjon minket, meg kell szabadulni az ellenség gyűlöletétől, és cselekednünk kell, pl. erőszakmentes ellenállással ellen kell állni a gonosznak. Ha ezeket az elveket érvényesítettük volna az elmúlt években, nem itt tartanánk.

Evangélikus Élet, 2008. szeptember 14.