Oratio oecumenica

Örökkévaló Istenünk! Köszönjük az életet, a leheletet és mindent, amit tőled kaptunk. Köszönjük, hogy szeretetből szeretetre, örök, teljes életre teremtettél minket. Köszönjük, hogy a bűneset után értünk jöttél, átszakítottad az eget, meghaltál és feltámadtál értünk. Köszönjük, hogy ma is megteszel mindent üdvösségünkért.

Hálásak vagyunk az új énekért, a szabadulás öröméért, amelyet szívünkbe és szánkba adtál. Szeretnénk téged dicsőíteni életünkkel, cselekedeteinkkel is.

Köszönjük a zenét, a harmóniát, a Szentlélek általi éneklést, amely elűzi
a gonoszt, megkétszerezi imánkat.

Urunk, kérünk téged ma a világért, Európáért, hazánkért. Könyörülj rajtunk, mert sok a disszonáns, fals hang, zaj körülöttünk és bennünk is. Sokan eltértek tőled, megkeményedtek, belefáradtak a hit harcába. Adj megtérést, megújulást, hogy ne vesszünk el. Add Szentlelkedet, hogy visszatérjünk igédhez, a törvényhez és az evangéliumhoz.

Adj józanságot és világosságot a döntéshozóknak és megtérést a keményszívűeknek.

Imádkozunk egyházunkért, hogy ne némuljon el a dicséret gyülekezeteinkben.

Oltalmazd családjainkat! Kérünk az idősekért: adj nekik türelmet, szeretetet és bölcsességet. Segíts a középkorúaknak, akik a legnagyobb terheket hordozzák, és nincs idejük a lelkük gondozására, a veled való kapcsolatra. Könyörülj a fiatalokon, akikre annyi értéktelen, szennyes eszme zúdul.

Urunk, irgalmas szeretetedbe ajánljuk magunkat és az egész világot. Ámen.

Evangélikus Élet, 2004. 19. szám