Irányelvek az evangélizáló és missziói munka időszerű súlypontjaihoz 2008–2010.

„A zsinat az országos evangélizációs és missziói bizottság javaslata alapján irányelvekben rögzíti az evangélizáló és missziói munka időszerű súlypontjait, és azt legalább 3 évenként felülvizsgálja.”
(A MEE törvényei)

A törvényi előírásnak eleget téve fogadta el a februárban ülésező zsinat az alábbi nyolc pontban megfogalmazott célokat, elveket. Tudjuk, a szöveg önmagában mit sem ér, ha nem párosul gyakorlattal.
A zsinatnak nincs lehetősége arra, hogy a helyi missziói munkát előírja, de fontos jelzés ez arról, hogy egyházunk legfőbb testülete is fontosnak érzi, tudja a missziói munkát.
Kérjük a gyülekezeteket, lelkészeket és nem lelkészi munkatársakat, imádkozzanak Lélekért, vezetésért, hogy az evangélizáció és misszió ne csak szép szöveg maradjon.
Az Evangélikus Missziói Központ gondozásában, ez évben – tervek szerint – megjelenik egy tanulmány is egyházunk missziói stratégiájáról.

  1. A missziológia beépítése a lelkészképzésbe, egybekötve gyakorlattal.
  2. Lelkészevangélizáció támogatása, egyéni és családi lelkigondozás.
  3. Missziói osztály szervezése (vagy a Missziói Központ megerősítése). Munkaágak tudatosabb és hatékonyabb szervezése, összefogása, segítése.
  4. Gyülekezeti munkatársképzés kiszélesítése, hatékonyabbá tétele. A meglévő képzések összehangolása. Cél egy országos akkreditált bibliaiskola.
  5. Erőtlen gyülekezetek tudatosabb felkarolása megyei, kerületi és országos összefogással.
  6. Intézményeink, munkaágaink, egyesületeink (oktatás, diakónia, média stb..) beoltása a misszió lelkületével.
  7. A határon túli magyarok közötti misszió erősítése, segítése.
  8. Az államtól függetlenedő, önálló gyülekezeti gazdálkodás támogatása.

Evangélikus Élet, 2008. május 4.