Kiengesztelődés, megbékélés Istennel és egymással

Az igazi egység nem hobbi, nem keresztyén különcködés, nem valami újdonság keresése, hanem az élő Isten múltbeli, jelenbeli és jövőbeni AKARATA. Az Istennek nincs felekezete. Az Ő Országába is csak azok juthatnak be, akik fehér ruhát nyertek a megtérés és újjászületés által. Isten akaratának engedelmeskedve imádkoznak évek óta az igazi egységért a csorvási és gerendási keresztyének is. Békés megyében talán az átlagosnál is jobban eltávolodtak az emberek Istentől és egymástól. Ezért is van kiemelkedő jelentősége annak, hogy az idén először Csorváson és Gerendáson is az imahét záró alkalma engesztelési istentisztelet volt. Hat felekezet lelkészei és hívei kérték Isten és egymás bocsánatát a történelmi és a közelmúlt bűneiért. Román, szlovák, német és magyar származásúak, római katolikus, román ortodox, görög katolikus, református, evangélikus és baptista imádkozott, énekelt együtt a kiengesztelésért, az erdélyi ügyért, a keresztyének megtéréséért, a békességért. A hirdetett Ige mellett az alkalom csúcspontja az volt, amikor a lelkészek és a hívők szóval és tettel is kimutatták, hogy készek bocsánatot kérni és megbékélni Istennel és egymással. Isten jelenlévő népe egy akarattal jelentette ki: Legyen békesség köztünk mindenkor! Kézfogás és békecsók pecsételte meg a jézusi új szövetséget.

Evangélikus Élet, 1989. február 12.