Új nap – új kegyelem

Vasárnap
„Mert az Úr a mi bíránk, az Úr a törvényadónk, az Úr a királyunk, ő segít meg bennünket.” Ézs 33,22 (Mt 23,11; Mt 6,25–34; 1Pt 5,5–11; Zsolt 119,161–168)
Szép ez a hitvallás, Ézsaiás komolyan is gondolta a Lélek által, de valljuk meg, mi utáljuk a törvényeket, viszolygunk annak a gondolatára is, hogy az Úr a mi bíránk. Felelős lelki-szellemi teremtmények vagyunk, döntésképességgel felruházva. Nem háríthatjuk bűneinkért a felelősséget másokra. Urunk, segíts meg bennünket azzal, hogy Lelked fényét és tüzét adod!

Hétfő
„Sokan megtisztulnak, fehérek és kipróbáltak lesznek.” Dán 12,10 (Jn 6,40; Fil 4,8–14; 2Krón 20,1–26)
Mitől válhatunk fehérré, tisztává? A Bárány vérétől, amely megtisztít minden bűntől. Ez az engesztelés vére, amely érted hullt, a legdrágább „fizetőeszköz”, amellyel Isten kiváltott, megváltott a bűntől, haláltól, az ördög hatalmától. Minden bűnödet vidd a vér alá! (Mt 26,28; 1Jn 1,7; 1Pt 1,18–19)

Kedd
„Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, áldott leszel jártodban-keltedben!” 5Móz 28,1.6 (Mk 9,7; 1Tim 6,/3–5/6–11a; 2Krón 26,1–23)
Megátalkodott, önző, parázna szívünk nem szereti az engedelmességet, pedig tanulhatnánk sok elrontott dolgunkból és annak következményeiből. Egyéni, családi, egyházi és nemzeti életünk sokszor jelzi az áldás hiányát. Nem jött el az ideje a teljes szívvel való megtérésnek? Az Úr ma még vár. Hallgass az Úr szavára, csak rá hallgass!

Szerda
„Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ.” Zsolt 121,3 (Mt 14,31; ApCsel 27,33–44; 2Krón 28,1–15)
Ő nem engedi, de te hogy vagy ezzel? Mi van a lábaddal? Követed a Bárányt, bárhová is megy? Milyen útjaid vannak? Hol jársz, hol vagy, mire jutottál nélküle? Őriződ nem szunnyad, ezért szól, kiált most is feléd. Ő a látás Istene, tud rólad, követ szánó tekintetével görbe útjaidon is. Jöjj vissza hozzá!

Csütörtök
„Uram, ne irtsd ki népedet, örökségedet, amelyet hatalmaddal kiváltottál.” 5Móz 9,26 (1Jn 5,18; Lk 10,38–42; 2Krón 28,16–27)
Keresztelő János meghirdette Izrael fájának kivágását. A Bárány Jézus volt, aki csendesen, a halálos csapás alá állt helyettünk, miattunk, értünk. A kegyelemmel vissza is lehet élni, ha lazán vétkezünk gyűlölködéssel, hazugsággal, magzatgyilkossággal, paráznasággal, anyagiassággal. Ez Jézus vérének megtaposását jelenti, és kiváltja újra Isten jogos haragját. Urunk, könyörülj rajtunk, adj kijózanodást a bűn mámorából, kábulatából, hogy ki ne irtassunk örökre!

Péntek
„Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tanácsa valósul meg.” Péld 19,21 (1Kor 3,7; Lk 10,17–20; 2Krón 34,1–7)
Csapongó, csapodár szívünk sok mindenről álmodozik, pedig „egy a szükséges”, őt hallgatni, vele kapcsolatban lenni. Ő ad életet, leheletet és mindent, amire szükségünk van. Urunk, add Lelked vezetését, hogy szívből imádkozzuk: legyen meg a te akaratod mindenben!

Szombat
„Az is Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik, és jól él fáradságos munkájából.” Préd 3,13 (Mk 2,19a; 1Móz 16,1b–14; 2Krón 34,8–21)
Bizony, ajándék, ha van munkánk, és van mit ennünk és innunk, van házunk és meleg ruhánk. A bűneset egyik következménye a fáradságos munka, vagyis az, hogy minden erőfeszítés ellenére „tövist és bogáncsot hajt” a föld. Isten országa jelenvalóságának következménye az átok megtörése. Lehet a munka hivatás, Isten tiszteletének egy formája, a Teremtővel való közösség megélése. Jó étvágyat az ilyen módon előállt, elkészített bakonyi sertésbordához és a tokaji borhoz!

Evangélikus Élet, 2006. szeptember 24–30.