Menjetek eléje örvendezéssel!
ádvent 4. vasárnapja

„Minek örüljek?” Minek örülhet az ember 1990 ádventjében?
Ha látjuk a világ, az egyház sebeit, betegségeit, összeszorul a szívünk. Az ádventi öröm forrása nem mi vagyunk. Örömünk igazi oka az, hogy van SZABADÍTÓ! Van VALAKI, aki erősebb a bűnnél, halálnál, ördögnél! Az élő Isten, aki elküldte Fiát, aki nagyobb a szívünknél, nagyobb bűneinknél, nagyobb a gyűlöletnél, nagyobb az ateizmusnál, nagyobb minden reménytelenségnél. Aki szelíden, csendesen, alázatosan vonul be a világba, az egyházba. Szelíden, de megállíthatatlanul.
Akkor is, ha nem értik, vagy nem akarják érteni, akkor is, ha vádolják, ha kitaszítják, arcul ütik és megölik. A saját egyháza! Az övéi! A hozzánk jövő, halálosan szerető Emberfiának nagyon örülj, mai Sion! Ha Ő nem jönne, maradnánk a halál völgyében tehetetlenül.

Örülj nagyon, mert téged is beárnyékolhat a Magasságos ereje, mint azt az egyszerű názáreti falusi szüzet, és megfoganhat benned egy új kezdet, új élet, egy új természet. Ne csodálkozz, neked is Istentől kell fogannod. Bármilyen megalázott, kicsi, gyenge vagy is, a Hatalmas rád tekint és felemel. Bárcsak ki tudnánk őszintén mondani: „történjék velem a te beszéded szerint.”
Istennek semmi sem lehetetlen! Szétszórta 1990-ben azokat, akiknek gőgös a szívük indulata. Szemünk láttára hatalmasokat döntött le trónjukról és megalázottakat emelt fel. Istennek semmi sem lehetetlen. Hisszük ezt, tudjuk ezt eléggé? Az IGE testet akar ölteni ma is, benned is. A Krisztus így akar élni ebben a világban. A te testedben, a te tested által. A szeretetet meg kell mutatni. A szeretet mindig megtestesül, realizálódik, mindig előre visz. A szeretet, ha csupán szó vagy érzelem nem igazi. Hatalmas becsapás.

A Biblia azt írja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy odaadta egyszülöttét! A szeretet mindig cselekvés. Olyan nincs, hogy szeretem a világot, szeretem az embereket, de az anyósomat, a szomszédomat ki nem állhatom. Ha bennem él az Isten, akkor az Ő szeretete fog szorongatni. Részt vehetek az Ő programjában: segíteni, menteni, gyógyítani, szabadítani! Ez sokszor könnyes, véres út; fel a hegyre, a csúcsig, a legnagyobb szeretetig. De ha van igazi, örök öröm, amit senki el nem vehet, az itt van.

Örülj nagyon, mert megvalósulhat az Isten országa benned és általad!
Áldott megtestesülést!  

Evangélikus Élet, 1990.