Jegyzetlapok

Új hajtások. – Némelyek úgy gondolják, hogy Isten kivonult Európából, ahol az egyház már csak vegetál, és lassan eltűnik. Lebontják a templomokat, elfogynak a gyülekezetek… Más földrészekről érkező, nagy ébredésekről szóló hírek erősíthetik ezt a látást.
Az egyház, ezen belül honi eklézsiánk is olyan, mint egy fa. Az elhaló ágak mellett mindig vannak új hajtások, mert a fának, az egyháznak nem önmagában van élete. Isten az, aki megteremtette ezt a semmivel össze nem hasonlítható közösséget. Helyi gyülekezetek, egyházrészek néhol csak vegetálnak, vagy zöldellnek ugyan, de nincs gyümölcs. Máshol elkorhadnak, leszakadnak a korábban élő részek. Ennek több oka lehet: a korszellem hatása, korábban az ateizmussal átitatott egyházüldözés, manapság az elvilágiasodás, az egyháziak lassú reagálása a változó körülményekre, ellenállása a megtéréssel, megújulással szemben. Máshol elfogy a lakosság, elmennek a fiatalok. Akik maradnak, sok esetben nem házasodnak, nem születnek gyermekek. A valamikori „kötelező” egyháztagság megszűnt. Hajdanában mindenkinek tartoznia kellett valamelyik felekezethez. Ma nincs ilyen „nyomás” az embereken.

A budaörsi csoda. – Az Úr él, övé a föld és annak minden lakója. A missziói megbízást nem vonta vissza. Ahol a Lélek kiárad, ott élet támad. Az elmúlt hetekben kicsiny egyházunkban is több életjellel találkoztam. A budaörsi gyülekezet Endreffy Géza lelkész iktatásának huszadik évfordulóját ünnepelte. Az egyházközség huszonhárom évvel ezelőtt önállósult. Addig Budafok szórványa volt.
Sok ima, tervezés, akarat, isteni vezetés és áldás után elindult a növekedés és a gyümölcstermés. Ezen az ünnepen nem is fértek volna el az új időkben épült templomukban. Egy helyi iskolában gyűltünk össze mintegy kétszázötvenen. Nem voltam egyedül azzal az érzéssel, hogy csodának vagyunk szemtanúi.

A halbiológus bibliaórái. – A Balaton-felvidéken sok településre már nem jut el rendszeresen lelkész. Egy halbiológus testvérünk, dr. Garádi Péter, az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület elnöke bibliaórákat tart templomban, kultúrházban, otthonokban. „Péteri” odaszánással, jézusi megbízással szolgál kételkedők, keresők, kíváncsiak, hívők és hinni még nem tudók felé. Háromnapos ökumenikus evangelizációt is szervez munkatársaival a révfülöpi evangélikus templomban. Él az Úr, cselekszik, előttünk megy. A mi feladatunk hallgatni rá és követni őt.

Magyarok, cigányok, költők és lelkészek. – Sárszentlőrinc valamikor meghatározó bázisa volt egyházunknak, most itt is érezhető az elmúlt évtizedek gyülekezetsorvasztó folyamata. Negyven évvel ezelőtt – még Csepregi Béla bácsi idején – szuplikációs szolgálatom volt Sárszentlőrincen. Azóta kísérhetem figyelemmel a közösség változásait. A fogyás, átalakulás érzékelhető, Isten mégis mindig ad embert, ötletet, programot, ami továbblendíti, élteti a gyülekezetet.
Néhány hete szép, áldott hétvégét töltöttünk együtt. Magyarok, cigánytestvérek, hívők és úton levők, régiek és újak érkeztek a szombat esti beszélgetésre, szalonnasütésre. A vasárnapi istentiszteleten Karlné Csepregi Erzsébet megáldotta a korábban megkeresztelteket. Délután hárman tettünk tanúságot Isten szeretetéről. Lackfi János katolikus költő – aki a Luther rajzfilm szövegének is szerzője – arról beszélt, hogy néhány évvel ezelőtt a Szentlélek betöltötte életét, és azóta minden megváltozott. Hasonlóan szólt a nagydorogi plébános is. Láttuk, éreztük, ízleltük, hogy jó az Úr. Őbenne van élet és jövő.

„A mártírok vére magvetés”. – Sameh Maurice egyiptomi evangelikál vezetővel találkoztunk. Kairói gyülekezete tízezer fős, ezer munkatárssal. Az „arab tavasz” után a fundamentalista erők kerültek vezetői pozícióba a térség országaiban. Sok muszlim kiábrándult, látva az erőszakot, például a kopt férfiak lefejezését. Közülük sokan fogadják el Jézust megváltójuknak.
A kairói robbantások után a gyülekezet gondozta a sérült muszlimokat is, és megbocsátottak az erőszaktevőknek. Ennek a hitnek nagy ereje és hatása van.
„Arra számítottunk, hogy a gyülekezeteket ért támadások után a keresztyének majd félni fognak templomba járni, de nem így lett: még több ember kezdett el járni a gyülekezetekbe – mondta a lelkipásztor. – Úgy gondolják, ha ott halnak meg, az még nagyobb áldás. Ez megint csak megdöbbentette a muszlim közösséget. Tehát ha a merényletek során százakat vesztünk is, utána ezrek és milliók hallgatják az evangéliumot a Krisztusról szóló tanúságtételnek köszönhetően.”

Evangélikus Élet, 2019. június 2–9.