Aliansz teológiai műhely

A Magyarországi Evangéliumi Szövetség (Aliansz) Piliscsabán tartotta szokásos évi teológiai műhelyét február 21–22-én. Az evangelizációról Szuhánszky Gábor metodista lelkész, az újszövetségi teológiát ért kihívásokról Dr. Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora tartott előadást.
A felekezetileg színes közösség kiértékelte az Aliansz munkáját, programjait. Az elmúlt években megszaporodtak a feladatok, a lehetőségek; a résztvevők örömmel konstatálták, hogy a szövetség munkájának főrendezője és dramaturgja végső soron maga az élő Úr.
Az elmúlt években országos hatású alkalommá vált a Balaton-NET, imahét, házasság hete. Több „hálózatban” (Válóháló, pásztorkör, romamisszió, sáfárság, női misszió, gyülekezetplántálás) kiterjedt munka folyik. Mindezekről olvasni lehet a szervezet honlapján is: www.aliansz.hu

A dél-afrikai Fokvárosban 2010 októberében rendezett világevangelizációs kongresszus hatására három munkacsoport is alakult, amely ajánlásokat tesz az egyházak, gyülekezetek számára. A három téma a munkahelyi misszió, a gyülekezetek kilépése a világba és a külmisszió.

Evangélikus Élet, 2011. 13. szám