Hitvallók és ügynökök

Kabay Barna dokumentumfilmje az állam és az egyház kapcsolatát, illetve az Állambiztonsági Szolgálatok átkosbeli működésmechanizmusát vizsgálja.
A film mottója a jézusi ígéret: „… az igazság szabaddá tesz titeket.” (Jn 8,32)

A rendkívül bonyolult, és kényes témát értő módon, árnyaltan és evangéliumi szellemben tárgyalja a film. A két protestáns egyházról éppen csak említést tesznek. A film a katolikus egyház és a titkosszolgálatok kapcsolatát boncolgatja. Mi, protestánsok is sokat tanulhatunk belőle, hiszen ugyanazokkal a módszereket alkalmazták az összes egyházban.
A film narrátora Várszegi Asztrik pannonhalmi apát és püspök, aki az egyik kutatója e témának. A film elején egy szerzetes, aki tizennyolc évet töltött börtönben, mondja ki az egyik legkeményebb mondatot: a megtisztulás hiányát szenvedjük a társadalomban és az egyházban egyaránt.

Megtudhatjuk, hogy milyen alattomos módszerekkel szerveztek be egyeseket, hogy a főpapság nagy része érintett volt, hogy „ártatlan információ” nincs, mert mindent egyszer felhasználhatnak, hogy egyeseket iszonyú kínzásokkal félemlítettek, aláztak meg, hogy a börtönben zuhanyozás közben is lehet gyónni, hogy az egyik ügynök fedőneve „hívő” volt…

Várszegi Asztrik szerint az emberek bizalmát vissza kell, hogy szerezze az egyház, mert bizalom nélkül nincs misszió és ezért jövő sem.

Evangélikus élet, 2009. április