Jegyzetlapok 

A legolvasottabb könyv. A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének magyarországi munkája hivatalosan 1999-ben kezdődött. 2019. február 16-án több földrészről és felekezetből érkeztek az ünneplők a hazai szolgálat huszadik születésnapjára. Megtudtuk, hogy már kettőezer ötszáz nyelven olvasható a Szentírás vagy annak egy részlete, leginkább az Újszövetség. Ebből ötszáz nyelvre az elmúlt húsz évben készült fordítás.

Az egyesület névadója John Wycliffe (1328–1384) angol skolasztikus filozófus, teológus, laikus prédikátor, fordító, reformer, a protestantizmus hajnalcsillaga és előfutára. Gazdag, munkás élete jórészt bibliafordítással telt. A latin Vulgata-t tette át korabeli angol köznyelvre.

A Biblia alapján megfogalmazott elvei miatt szükségképpen ütközésbe került az egyházzal. Követői a lollard-prédikátorok voltak. A konstanzi zsinat (1415) eretneknek nyilvánította, könyveit nyilvánosan elégették, testét exhumálták és máglyára vetették.

Bibliafordító munkássága olyan erőteljes volt, hogy nevéről hatszáz év múltával, 1942-ben protestáns Bibliafordító Társulatot neveztek el, ami jelenleg is a világ egyik legnagyobb és leghatékonyabb fordító közössége és egyben missziós társulata, melynek célja, hogy 2025-ig minden népnek és nyelvnek legyen Bibliája. (Forrás: FAZ.de; medienmagazin.de; wycliffe.bible.translators.com.)

A világon sok bibliafordító közösség működik. A Wycliffe Társulat hatezer fordítója és számtalan munkatársa dolgozik különböző országokban. A Biblia ma is a világ legtöbb nyelvére lefordított, a legtöbb kiadást megért és a legnagyobb példányszámban nyomtatott könyv. Isten írott igéje Szentlélek által olvasva ma is hitet ébreszt, életeket változtat meg.

Dicsőítés cimbalommal. Egy hét alatt tizenkilencezren nézték meg azt a másfél perces videót, amit a IV. Protestáns Cigánymissziós Konferencián vettem fel február 9-én, Alsózsolcán. Az öt felekezetből érkezett négyszázötven roma teljes szívből dicsőítette mindannyiunk Atyját cimbalommal, gitárral, dobbal, hegedűvel és énekkel. A helyi metodista gyülekezet 1952-ben alakult. A lelkész is cigány ember. Az igét a szintén cigány származású Balogh Róbert református lelkipásztor hirdette. Evangélikus gyülekezeteink is képviseltették magukat. Bakay Péter cigánymissziós referens a nap témájáról, a hálaadásról beszélt. Énekkel szolgált Balogh Tibor testvérünk. Becslések szerint az elmúlt húsz esztendőben húszezer cigány tért meg hazánkban és csatlakozott valamelyik gyülekezethez.


Drón, robot és 3D-s nyomtató.
  A híradó arról tudósított, hogy egy budapesti általános iskola három különleges ajándékot kapott. Hamarosan más oktatási intézmények is hozzájuthatnak drónhoz, 3D-s nyomtatóhoz és robotemberkéhez. Az átadási ünnepségen a robot is szólt a gyermekekhez és megtanította őket néhány táncmozdulatra.

Naponta szembesülünk a technika soha nem tapasztalt fejlődésével, változásával. Kínában bemutatták az első drón taxikat. 3D-s nyomtatók a laikus számára szinte felfoghatatlanul gyorsan készítenek tárgyakat, testrészeket, sőt egy nap alatt egy házat is felépítenek. Mint minden nagyszerű dolgot, ezeket az eszközöket is lehet pusztításra használni. Drón zavarta meg a világ egyik legnagyobb repülőterét Londonban a karácsonyi ünnepek előtt. Egyes drónok nem csak fotóznak, filmeznek, hanem harci feladatokat is végrehajtanak. Pörög, forog, változik körülöttünk minden, csak a lelkünket el ne veszítsük. Aktuális szép énekünk sora: „Változik, pusztul minden körülem. Te, ki nem változol, maradj velem!” (EÉ 121,2)

Mindenkinek hallani kell. Autóban töltöm életem egy részét. Órákat, időnként akár egy teljes napot is vezetek. Jó alkalom ez a készülésre, imádságra, éneklésre. Egyik éjjel hazafelé tartva a Bartók rádiót hallgattam. Mozart fuvola–hárfaversenye volt a program. A zeneirodalom egyik legszebb műve. Arra gondoltam közben, hogy ezt és más hasonló zenét minden gyermeknek, fiatalnak hallani kell, lehetőleg olyan kommentárral, amilyeneket hallottunk Leonard Bernsteintől, Fasang Árpádtól, Kamp Salamontól, Bence Gábortól.

Evangélikus Élet, 2019. március 10.