Az új kezdet: megtérésre hívó szó!
ádvent 1. vasárnapja

 „Ezen már az Isten sem segít!” – mondják, vagy gondolják sokan, amikor mai világunkra, társadalmunkra, vagy egyházunkra néznek. Már nem népszerű megújulásról, új kezdetről, reménységről beszélni, hiszen az egész már a könyökünkön jön ki, „még a csapból is ez folyik”.

Valóban elegünk van a fedezet nélküli szavakból, a hangzatos szónoklatokból, a parlamenti veszekedésekből, az elméleti vallásoskodásból, vagy az egyébként szép és kedves ádventi hangulatból. Még nincs új kezdet, nincs új élet.
Van valaki, akinek a szótárában nem szerepel a lehetetlen szó. (Még a mondás is így szól: „nincs lehetetlen, csak tehetetlen”.) Van Valaki, akinek a szava hiteles ma is, akinek a szava életet teremtő hatalom, drága IGE, amely mindig akció, cselekvés, energia. Ő ma is, most is belekiált rezignált, széteső, sokszor reménytelen életünkbe: ember, térj magadhoz, ébredj az álomból! Valóban kezdhetsz egészen újat! Ez nem reklámszöveg, nem butítás, nem ópium, hanem valóság! Mert maga a valóságosan létező és cselekvő Isten szól: legyen világosság! Térj meg! Szükség néked újjászületni! Ne sírj! Ne félj! Lázár jöjj ki! Kelj fel és járj! Láss! Ezek nem üres szavak vagy titokzatos varázsigék. Ami az embernél lehetetlen, Istennél lehetséges!

Azért nincs mély, igazi megújulás, mert nem hallgatunk Istenre. Isten pedig azt mondja ma is, hogy mindenki, mindenütt térjen meg! De aki azt hiszi, hogy már „megtért”, az is térjen meg újra, naponként az élő Istenhez, az istenes, vagyis tiszta emberi, emberséges, hasznos élethez. Aki pedig Isten hívására még nem tért meg teljes szívvel, az adjon ma hálát az Istennek, hogy még nem ment el így a földi életből és ma még hallhatja a szeretet hívását!

Testvérem! Bárki légy is, aki e sorokat olvasod, tudd meg, halld meg: megtérés és újjászületés nélkül az élet egy fabatkát sem ér, sőt a halál, az örök halál foglya vagy. De van ÁDVENT 1990-ben is! Isten nem ment nyugdíjba, Ő nem tett le rólad, rólunk. Az igazi várakozók, virrasztók átélhetik az ELJÖVETELT!
Szomjazol? Hiányzik a békesség, az öröm, a szeretet? TÉRJ MEG! Fordulj vissza! Hová mész? Ádám (= ember), hol vagy? Így szól az Úr, a TE ISTENED: ne fuss előlem! Érted jöttem, hogy újra EMBER legyél.

Evangélikus Élet, 1990.