tanulmányok

1981
Károlyi Gáspár és a Vizsolyi Bibliaszemináriumi dolgozat
2003
Missziós látás – missziói lelkészi iktatási beszéd a Deák téri országos evangélizáción
Szentháromság ü. utáni 8. vasárnap; igehirdetési előkészítőLelkipásztor
2007

Bibliatanulmány Dávidról – EBBE, Isten megpróbált emberei c. sorozat
2016
Paradigmaváltás – a Zsinat elé került missziói stratégia részlete