egyházi közélet

levelek az Evangélikus Életben
„Nem hallgathatok” – gondolatok dr. Frenkl Róbert cikkeihez (2001/41.)
Olvasói levél dr. Frenkl Róbert „Tanévkezdés” c. cikkéről (2002/36.)
Aki nincs velem, ellenem van
válasz Bartha István lelkész írására
(2002/38.)
Céltévesztés – gondolatok dr. Frenkl Róbert 2005. január 9-én megjelent cikkéről (2005/4.)
Víz a hajóban – töprengés egyházunkról a Szélrózsa kapcsán (2006/32.)
Csak a vízben tanulhatunk meg úszni – további levelezés a 2006-os Szélrózsáról ( 2006/34–35.)
Válasz Koczor Tamásnak a „Búcsú az evangélizációtól” c. cikkére (2004/8.)
Válasz Gáncs Péter „Megférsz vagy…” című cikkére (2008/24.)

Levél a püspökválasztás kapcsán, 2003
Meghívó megújulást sürgető találkozóra, 2001
Meghívó megújulási találkozóra, 2002
Válasz Kovács László Töprengés a Reménység Fesztiválról című, a Keresztyén Igazság 2012. 3. számában megjelent cikkére, 2012

szemelvények Szeverényi János a Fraternet egyházi levelezőlistán megjelent leveleiből
2004

Ferkó Vili
2004. december 5-i népszavazásról
2005
Új liturgia
Ökumené
A kemény stílusról
A megújulásról
Megújulás 2.
A vallásos ateizmus
Egy istentiszteletről
Politika
A Narnia-film kapcsán
„Jöjjön el az én országom!”
2006
Presbiterség 1.
Presbiterség 2.
A homoszexualitásról
Politika
Júdásról
Politika
Libertinista kozmopolitizmus
Hol tarthatunk esküvőt?
A DaVinci kód c. filmről
Megint a libertinizmusról
Gyurcsány-kormány és az evangélium
Az egyházi sajtóról
2006. október 23.
Az árpádsávos zászlóról
Az állatokról
Kiárusítandó templomok – a Magyar Hírlap egyik cikkéről
Vannak elhagyott, omladozó, üres templomok...
A káposztásmegyeri modell – továbbiak a templomokról
2007
A lelkészi szolgálatról
Jézus és a mai papság
Templomokról, ingatlanjainkról
Pap vagy lelkész
Az igazi templom
Templom és megtérés
Lázár Ervin búcsúztatása
Libertinizmus a politika által
Mai törvények
Nem tanácsos
A közösségről
„Vesd az Úrra terhedet.” 
Dogma és szeretet
A megbocsátásról
Az igazság kimondása
Egyházfinanszírozás
A „büszkeség napja” – melegfelvonulás
Jézus lehetséges szavai az utolsó ítéletkor
Homoszexualitás és egyebek
A nyugati keresztyénség romlása
Gárda és a kommunizmus
Teljesedjetek be Lélekkel!
Válasz a „Szentlelkes” kérdésekre
Az újjászületés szükségessége
Isten válasza a fájdalomra
Az ellenség szeretete
Romon virág

Hit és agónia
Luther stílusa
2008
Néhány gondolat az egyház médiamunkája kapcsán
Az egyházi médiáról
Teljesség
Az Ószövetség és Krisztus
A kommunizmus áldozatai és a Magyar Gárda
A tisztának mindene tiszta, a tisztátalannak semmije sem tiszta
Válás
Újra a népszavazásról
Hol a magyar zászló?
Mi a jó?
Misszió Telekgerendáson
A szabadegyházak szekták?
Liturgia
2009
A Klub rádióban
Ügynökkérdés
Egyház és politika
Igazság és könyörület
Arad marad?
A konfirmációról
Korszellem
2010
A viskó
A megbocsátásról
Alkotmány
A keresztelésről
A nőkről
A váci fegyházban jártunk
Közelmúlt
Hagyta vagy adta?
Ügynöklisták
Mi lehet a prédikációban?
Cigányozás
2011
„Krisztusban nincs férfi, sem nő”
Kádár-korszak, kommunizmus, szegénység