Állj a lábadra! — Reformáció ma

Hívás az országos evangelizációra

A reformáció kezdetének ötszázadik évfordulójára készülve nem csupán hátratekintünk, értékelünk és hálát adunk, hanem imádkozni és tenni szeretnénk az egyház megújulásáért.
A kilencvenöt tétel publikálásával Luther, illetve Luther Istene a kétezer éves egyház legnagyobb ébredését, megújulását indította el. Hisszük, hogy ez a folyamat azóta sem állt le. Néhol lelassult, illetve deformálódott az, aminek reformálódnia kellett volna. A Luther által nem szándékolt egyházszakadás ellenére a reformáció nagy hatással volt Rómára is. Ez a hatás sem szűnt meg, sőt a 20. században felerősödött.
Október 8-án a Deák téri evangélikus templomban azért találkozunk, hogy mélyebben megértsük és megéljük Isten megújító munkáját. Ez a törekvés nem modernkedés, nem a világnak való megfelelés, nem Luther és a Szentírás idézőjelbe tétele, hanem éppen annak megértése a Szentlélek által. Időszerű és érvényes a solák üzenete: egyedül a Szentírás, egyedül hit által, egyedül kegyelemből, és egyedül Krisztus.
„Mikor Urunk és Mesterünk azt mondta: »Térjetek meg!« – azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen.” (Az 1. tétel a 95-ből.)
Szeretettel hív és vár mindenkit egyházunk missziói bizottsága.

Evangélikus Élet, 2016. október 2.