Interjú Komlósi Erzsébettel, a Szentírás Szövetség ügyvivőjével

A Szentírás Szövetség (Scripture Union) több mint 130 országban működő nemzetközi szervezet, mely 1868-ban kezdte meg működését Nagy-Britanniában. Még abban az évszázadban Európa más országaiban – így például Svájcban, Franciaországban és Németországban – is elindulhatott a szolgálatuk. Bár az 1880-as évek végén magyarra is lefordítottak néhány, a gyermekmunkában használható segédanyagot, ez még nem jelentette azt, hogy szervezett keretek között nálunk is megkezdődött volna a Szentírás Szövetség szolgálata. Csak több mint száz esztendő múlva, 1993-ban kezdték meg hazánkban a munkájukat. A szervezet eleinte alapítványi formában működött, majd 1998-tól közhasznúvá nyilvánították. Komlósi Erzsébet református lelkésszel, a szövetség ügyvivőjével szolgálatukról beszélgettünk.

– Mi a célja szervezetnek, és milyen területeken munkálkodik?

– Ahogyan az a hitvallásunkban is olvasható, a szövetségnek kettős célkitűzése van: egyrészt szeretnénk a gyülekezeteknek segítséget adni az evangélizációs szolgálathoz, a gyermekek, fiatalok és családok megszólításához, illetve hitbeli neveléséhez; másrészt bátorítani szeretnénk minden korosztályt arra, hogy keresse az Istennel való napi találkozást, hogy a Szentírás, Isten élő Igéje valóban mécses lehessen, amely minden élethelyzetben világosságot adhat. Vezérigénk – „Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága” (Zsolt 119,105) – is ezt a gondolatot fogalmazza meg, és ezért lett a mécses a szimbólumunk. Minden tevékenységünk és kiadványunk ezt a kettős célt szolgálja.

– Milyen kiadványaik vannak?

– Közülük most kettőt emelnék ki, a START! és az Útjelző címűt. Mindkettő azt a korosztályt célozza meg, amelyet talán a legnehezebb megszólítani és megtartani gyülekezeteinkben – a középiskolás korú fiatalokat.
A START! kidolgozott óravázlatokat tartalmaz, melyek nagy segítséget jelenthetnek a lelkipásztoroknak vagy az ifjúsági vezetőknek a készülésben. Rengeteg kreatív ötletet, játékokat, fénymásolható feladatlapokat találhatnak a kötetben azok, akik úgy érzik, hogy van mondanivalójuk a mai fiataloknak, ám szeretnék még inkább az ő nyelvükön, számukra érthető módon továbbadni Isten Igéjének örök érvényű üzeneteit. Sok-sok pozitív visszajelzést kaptunk eddig a gyülekezetektől az immár két kötetben kapható vázlatgyűjteményről; ennek szívből örülünk. S ezúton is üzenjük: készül a folytatás! Ha Isten segít, a közeljövőben kapható lesz a sorozat harmadik része is.
Szintén ennek a korosztálynak szól az Útjelző című kiadványunk. Nagyon szeretnénk, ha a tizenévesek rákapnának az igeolvasás ízére és örömére, hogy ne pusztán kötelességszerű feladatnak tekintsék (vagy rosszabb esetben mindenestül lemondjanak róla!). Ezért ezt a bibliaolvasó naptárt kimondottan a tizenéves korosztály lelki szükségleteit figyelembe véve állítottuk össze. Az Útjelzőben minden egyes napra található egy kijelölt igeszakasz, amelyhez rövid magyarázat tartozik (ezzel kapcsolatban gondosan ügyelünk arra, hogy a bibliai rész elolvasása nélkül ne legyen érthető!).

– A könyvkiadáson kívül mivel foglalkoznak még?

– Ami tevékenységi körünket illeti, már a fentiekből is látható, hogy szívügyünk a fiatalok – különösen a tizenévesek – közötti szolgálat. Szeretnénk, ha ebben a hatalmas lelki vákuumban élő korosztályhoz eljutna az evangélium, ezért egy angol énekessel és drogszakértővel közösen már évek óta látogatjuk a középiskolákat. Drogprevenciós előadásainkon nemcsak addig jutunk el, hogy figyelmeztessük a fiatalokat a kábítószerek veszélyeire, hanem arra a kérdésre is igyekszünk választ keresni, hogy miért is nyúlnak a fiatalok a drogokhoz, és ki az, akinél a zsákutcába jutott életű ember is menedéket talál. Ugyanezt a korosztályt szólítják meg angol nyelvi táboraink is. Manapság a nyelvtudás – különösen az angol nyelv ismerete – alapkövetelménynek számít. Sikeres felvételi gyakorlatilag elképzelhetetlen nélküle, és ez egyre inkább így lesz. Ezért az angol anyanyelvű tanárokkal szervezett táboraink egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Mi viszont nem tagadjuk, hogy a nyelvtudásnál ezerszer fontosabb tudást is szeretnénk átadni a fiataloknak: Isten Igéjének ismeretét.

Míg ezek a táborok bentlakásosak, a fiatalabb, általános iskolás korosztálynak napközis táborokat tartunk angliai testvérszervezetünk segítségével. Ezeket mindig egy-egy konkrét gyülekezettel karöltve szervezzük meg, azzal a reménységgel, hogy így segítünk abban, hogy olyan gyermekekhez, családokhoz is elérjen az örömhír, akiket a „hagyományos”, megszokott módszerekkel nemigen tudunk megszólítani. Sokszor megtapasztalhattuk, hogy a gyermekek később hozták a szüleiket is, és egész családok kapcsolódtak be a gyülekezetekbe.

Mivel van egy angol munkatársunk is, e tanévtől már arra is lehetőségünk van, hogy azokban a fővárosi és Budapest környéki gyülekezetekben, amelyekben nyáron táborunk volt, heti rendszerességgel angol nyelvtanítással egybekötött gyermekbibliakört tartsunk. Folytathatnám még a sort, de azt hiszem, ízelítőül ennyi is elég.

– Hogyan és mikor találkozott a szövetséggel? Mi győzte meg arról, hogy szolgálatot vállaljon ezen a területen?

– Miután befejeztem a teológiai tanulmányaimat Budapesten, két évet Angliában töltöttem egy posztgraduális képzésen. Itt hallottam először a Scripture Unionról, a brit Szentírás Szövetségről. Ez a hatalmas szervezet az ottani egyházak legnagyobb missziós partnerei közé tartozik. Nagyon tetszettek a kiadványaik is, de akkor még fogalmam sem volt arról, hogy Magyarországon is lehetőség lesz a szolgálat beindítására. Mikor 1993-ban hazajöttem, megtudtam, hogy vannak néhányan itthon is, akik ismerik és szeretik a gyermek- és ifjúsági munkában használható angol és német kiadványokat, s imádságos szívvel gondolkodnak azon, hogyan lehetne a munkát szervezettebb formában végezni. Először önkéntesként, a lelkészi szolgálat mellett vállaltam feladatokat, 1996 őszétől pedig főállású munkatársként dolgozom. Sokan megkérdezik azóta is, hogy lelkészként miért éppen ezt a területet választottam. Én nem látok semmiféle ellentmondást lelkipásztori elhívásom és az ilyen jellegű missziós szolgálat között, hiszen az a célunk, hogy mindent Isten egyházának építésére tegyünk.

– Előfordult már, hogy az emberek összekeverték a Szentírás Szövetséget a Biblia Szövetséggel?

– Ez valóban előfordul néha, mivel hasonló a nevünk. Azonban ilyenkor rendszerint lehetőség nyílik arra, hogy elmondjuk: mi – a református Biblia Szövetséggel ellentétben – felekezetközi szervezet vagyunk, illetve hogy bemutassuk nekik a céljainkat és azt, hogy miként akarjuk megvalósítani őket. Így sikerül eloszlatni az esetleges félreértéseket.

– A magyarországi szervezet munkatársai mely felekezethez tartoznak?

– A Szentírás Szövetség egyik fontos alaptétele, hogy minden országban felekezetközi szervezetként működik. Mi is szeretnénk ezt megvalósítani a magyar viszonyok között. Jelenleg főként a református, az evangélikus és a baptista gyülekezetekkel szorosabb az együttműködésünk, önkénteseink is ebből a három felekezetből kerülnek ki. Mivel jómagam református lelkész vagyok, természetesen elsősorban a református egyházzal van kapcsolatom. Ezért is örülök annak, hogy az új vezetőségnek több evangélikus tagja is van, sőt egyesületünk elnöke Szeverényi János országos evangélizációs és missziós lelkész lett. Az a reménységünk, hogy ezáltal az evangélikus egyházzal is tovább erősödik a kapcsolatunk.

– Mi mindent tudnak nyújtani az evangélikus gyülekezeteknek?

– A korábbiakban már felhívtam a figyelmet az ifjúsági munkát és a Biblia olvasását segítő kiadványainkra. Szívesen meglátogatunk gyülekezeteket is, és amennyiben igény van rá, egy ifjúsági óra keretében szólunk a fiataloknak a különböző bibliatanulmányozási módszerekről. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az ország jövendő lelkiségének alakulása hatalmas mértékben függ attól, hogy a mai keresztény fiatalok életében milyen szerepet kap Isten Igéje, mennyire ismerik azt, és mennyire élnek aszerint. Az Ige kardja „forgatásának” tudománya nélkül nem lehet felkészülni az előttünk álló kihívásokra!

Szeretnénk, ha minél több evangélikus gyülekezet felismerné a nyári angol nyelvű napközis táborokban rejlő nagyszerű lehetőségeket. Mi örömmel működünk együtt bárkivel!

– Milyen közeli és távoli céljai vannak a szövetségnek?

– Szeretnénk még hatékonyabbá válni, valóban azokra a feladatokra koncentrálni, amelyekről úgy érezzük, valami hézagpótló dolgot kínálunk. Látva a START! eddigi köteteinek nagy sikerét, még inkább megerősödött bennünk, hogy folytatnunk kell a gyülekezeti ifjúsági munkát segítő kiadványok megjelentetését. Hosszabb távú tervünk, hogy szeretnénk olyan segédanyagokat, ifjúsági óravázlatokat is kiadni, amelyek a konfirmáció utáni korosztályt szólítják meg. Rövid távon pedig: ez évben szeretnénk kiadni a START! két újabb kötetét. Az Útjelző segítségével mintegy nyolcszáz fiatal olvassa rendszeresen a Bibliát. Szeretnénk, ha ez a szám növekedne, s ennek érdekében igyekszünk mindent megtenni. Nagyon nagy az igény az angol nyelvű napközis táborokra: idén nyáron tíz gyülekezettel együtt készülünk rájuk. Ezen a területen is van még lehetőség a növekedésre. A középiskolás angoltáboraink száma is évről évre emelkedik.
Szeretnénk mindenben Jézus Krisztus vezetését követve, az ő akaratát keresve Isten népét szolgálni mindazzal, amink van.
Akinek bármelyik program vagy kiadvány felkeltette az érdeklődését, netán kérdése van, bátran keresse meg a Szentírás Szövetséget. Elérhetőségük: 1091 Budapest, Kálvin tér 8., telefon: 1/216-5115, e-mail: szszov@ax.hu.

Evangélikus Élet, 2004. 20. szám