Céltévesztés

Az Evangélikus Élet 2005. január 9-i számában a Szembesítés című írásban a következő kijelentéseket olvashatjuk dr. Frenkl Róbert országos felügyelő és orvos tollából: „…a dohányzás nem bűn, de feltétlenül vétek…” „Az alkoholbetegség sem bűn, hanem betegség…” „Rendpártiság, a rabság bűnnek minősítése, elítélése – vagy Krisztus követése, közösségvállalása a betegségben, nyomorúságban lévőkkel és aktív terápia eszközlése?”

Evangélikus újságunkban nem jelenhetnek meg ilyenféle tévedések, csúsztatások. Amikor egész társadalmunk szenved a libertinizmusból fakadó élvhajhászástól és a családok ezreit tönkretevő szenvedélybetegségektől, akkor egy keresztény lap nem szállhat szembe a bibliai igazságokkal.

A Szentírás szerint a bűn fogalom egyik alapvető jelentése a céltévesztés.

Igen, az alkoholizmus és a dohányzás céltévesztés, tékozlás, bűn saját magunk és környezetünk ellen. A bűn az, ami sérülést, fájdalmat okoz. Természetesen van a szenvedélyeknek előzményük, még inkább következményük és betegségjellegük is. De mi nem ateista szaklap vagyunk, hanem evangéliumi újság, mondhatnám szószék. Az alkoholizmus és a dohányzás orvosi, biológiai szempontból betegség, de teológiai szempontból bűn. A „rendpártiság”, a szeretetlen kődobálás nem egyenlő az isteni szeretetből fakadó igazsággal, intéssel. Igazság nélkül a szeretet csupán kegyes maszlag, de igaz az is, hogy szeretet nélkül az igazság ölni is tud.

Felügyelő úr ír arról is, hogy a gyógyításban elengedhetetlen „az evangélizáció ereje”. Az evangélizáció ereje pedig abban van, hogy a Szentlélek elvezet a bűn felismerésére, kivezet saját magunk bolondításából, a félrebeszélésből; a bűnt bűnnek mondja, és hirdeti a bűnből való szabadulást, a bocsánatot és az újonnan születést. Ha nem beszélünk bűnről, akkor nincs ereje az evangéliumnak!

Hogyan képzeljük el az ilyen liberális „evangélizációt”? „Testvér, Isten megbocsátja a betegségedet”? Azon kellene elgondolkodni, hogy valóban a szeretetből fakad-e a bűn relativizálása. Például ha egy orvos a tüdőrákot rosszul diagnosztizálja, az a beteg halálát okozhatja.

Evangélikus Élet, 2005. 4. szám