Reménység Fesztivál Vilniusban, 2011. október 29–30.

Vilniuszban, Litvánia fővárosában október 29–30. között rendezték meg a helyi egyházak és a Billy Graham Evangélizációs Társaság közreműködésével a Reménység Fesztivált.
A nagyobb részt katolikus országban ilyen nagy volumenű és széles összefogású keresztyén akció még nem volt. Hétezer gyermek és húszezer felnőtt vett részt három programon.
Magyarországon 2012. június 1–3. között lesz hasonló, remélhetően még ennél is nagyobb rendezvény, melynek védnökségét vállalták egyházaink vezetői. A Billy Graham Társaság meghívására négyen vettek részt hazánkból a litvániai fesztiválon, köztük Szeverényi János, egyházunk missziói lelkésze.
Alkalom nyílt arra, hogy a hivatalos program mellett külön is találkozzanak küldötteink Franklin Graham-mel, a fesztivál evangelistájával, és munkatársaival.

Vilniusi dóm

 

9,5 ezren a csarnokban. A felirat a lelátón: „Jézus mondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet”

Vilnius

Vilnius Franklin Graham A litván hadsereg zenekara evangéliumi énekeket játszott

 

Franklin Graham és tolmácsa a kivetítőn

Franklin Graham

 

Az amerikai stáb reggeli áhítata, amelyen a magyar küldöttség is részt vett

Vilnius Franklin Graham

Vilnius Franklin Graham

Vilnius Franklin Graham

 

Testvéri találkozó az evangelistával

Vilnius Franklin Graham

Vilnius Franklin Graham

Vilnius

 

A magyar küldöttség a fesztivál plakátja előtt; szobor a templomkertben

Vilnius magyar csapat