Szolgálati körút Erdélyben, 2010. november 2–7.

A missziói lelkész előadást tartott a Romániai Evangélikus-Lutheránus egyház két egyházmegyéje lelkészeinek a misszióról Kolozsváron és Zajzonban.

A presbiteri szolgálatról szólt a gyülekezetvezetők országos találkozóján Sepsiszentgyörgyön és igét hirdetett a szentgyörgyi gyülekezetben.
A találkozónak több gyakorlati következménye is lesz: gyülekezetek igénylik az Evangélikus Rádiómisszió hanganyagait és más kiadványait. Missziós és evangelizációs szolgálatokra hívta meg Szeverényi Jánost több gyülekezet is.

Szeverényi János Erdélyben

sepsiszentgyörgy

Sepsiszentgyörgy

Simon László

Simon László apácai lelkész a zajzoni lelkésztalálkozón

zajzon, evangélikus lelkészek

A lelkészek egy csoportja Zajzonban


Rab Gyula, Zajzon

Rab Gyula zajzoni lelkész Zajzoni Rab István, csángó származású evangélikus költő sírjánál

„Nemzete s neve rab vala, De szabad a lelke s dala”

Márton Áron Kézdivásárhely Kézdivásárhely

Kézdivásárhely

gelencei templom Gelence, erdélyi templom, freskó

Gelence; freskó a templomból