Evangélizáció Csucsomban, 2010.

2010. május 17–19-éig – hatvankilenc év után – felekezetközi evangélizáció volt a felvidéki Rozsnyó szórványgyülekezetében, Csucsomban, a szépséges kis faluban.
Szöllős Sándor bácsi még emlékezett Joób Olivér szolgálatára, amely 1941-ben volt a helyi iskolában.
Manapság a református és evangélikus hívek együtt tarják istentiszteleteiket a baptista imaházban. Nem ritka, hogy kiegészülve katolikusokkal, négy felekezet képviselői imádják együtt mindannyiunk Atyját. Az átlagos létszám még így is csak 15-20 fő.

Most mégis estéről estére megtelt a község művelődési háza: tizennégy településről érkeztek a testvérek. Felsorolom mindet, tudjunk róluk, ízlelgessük nevüket, imádkozzunk értük, kössük össze a szálakat: Pelcőc, Vígtelke, Szalóc, Kőrös, Berzéte, Jólész, Rozsnyó, Sajógömör, Lice, Szádalmás, Körtvélyes, Várhosszúrét, Tornagörgő.

A Szlovákiához tartozó Felvidéken a magyar evangélikus gyülekezetek több nehézséggel is küzdenek. Sokat köszönhetünk református testvéreinknek (így az alkalom fő szervezőjének, a rozsnyói Molnár Árpádnak is), akik sokszor kisegítik egyházunkat, gyülekezeteinket.
Úgy éreztük a csucsomi estéken, hogy eljött közénk Isten országa, hiszen békében, szeretetben, Isten áldott jelenlétében voltunk együtt négy felekezetből nagyrészt magyarok, de jöttek szép számmal cigányok és szlovákok is.

csucsom

evangélizáció

csucsom

csucsom

csucsom

Szeverényi János

csucsom

csucsom csucsom

csucsom

csucsom

Szeverényi János

csucsom

csucsom

csucsom

csucsom

csucsom