A misszió feltétele a lángoló szív

Az Evangélizációs és Missziói Bizottság 2009. október 13-án, az Országos Irodában tartotta őszi ülését.
Garádi Péter nyitó áhítatában rámutatott arra, hogy szükséges vállalni az Úrral a szenvedést is. Ez a közösség lobbanthatja lángra a szívünket.
Az egyházkerületi missziói lelkészek beszámoltak a május 23-án tartott kerületi napról, melyre évről-évre egyre többen kíváncsiak. A helyi gyülekezetek aktívak voltak, sokan megmozdultak.
Az elmúlt időszak főbb eseményeit ismertettem az ülésen. 

Az éves tavaszi missziói konzultáción találkoznak egyházunk missziói munkásai. A módszertani megbeszélések – idén a stratégia került elő – mellett a munkaágak ilyenkor tartják éves konzultációjukat is.
A nyári missziói konferencia résztvevőinek kicsinek bizonyult az utóbbi években a piliscsabai Bétel. Szép számmal jönnek testvérek határon túlról is.
Az országos evangélizációra érkezők is évről évre megtöltik a Deák téri templomot. Az idei alkalmat színesítette a száz éves külmissziói egyesület (EKME) vendégeinek szolgálata.
Az újonnan felállt Ifjúsági- és Gyermekbizottság második alkalommal tartotta ülését, melyen részt vett Gáncs Péter és az országos missziói lelkész is. Szükség lenne egy országos ifjúsági lelkészre.

Mivel háromnapos evangélizációs szolgálatom volt a református Csillagpont ifjúsági találkozón Fadd-Domboriban, volt időm megismerni a testvéregyház fesztiválszervezési koncepcióját. Örömmel tapasztaltam, hogy lehet mai fiataloknak tartani olyan találkozót, mely vidám, érdekes, sokszínű, de nem szolgálja ki a korszellemet. Valamikor ők vették át tőlünk a Szélrózsa modelljét; most talán mi tanulhatunk tőlük.

Az értekezleten szóba került a zuglói templomból közvetített teremtésnapi istentisztelet. Megállapítottuk, hogy pozitív előrelépés történt a televíziós műfaj irányába: bevágott természeti képek, hagyományos és új zene, szép, mozgalmas felvételek. Egyházunk médiamunkájának is folyamatos megújulásra van szüksége.

A cigánymisszió helyzetéről számolt be Bakay Péter. Szépen, csendesen halad a munka, ami bekerült az egyházi köztudatba. Több gyülekezetben, intézményben és egyházi programon mutatkozik be a misszió. Október 17-én lesz az első evangélikus cigánynap a Rózsák terei kollégiumban. A bizottság levelet ír az országos elnökségnek, melyben kéri a referens fizetésének betervezését a jövő évtől.

Beszámoltam a kicsi és sokszor nehéz helyzetben élő gyülekezetekben, presbitériumokban tett  látogatásaimról. A klasszikus evangélizációs szolgálatok mellett szükség van csendes testvéri, munkatársi beszélgetésekre, tervezésekre is a lelkészekkel, gyülekezeti vezetőkkel.

Néhány fontosabb jövő évi program dátumát is ismertettük:

A lista folyamatosan bővül.
Megkerestem az Országos Lelkészi  Munkaközösség vezetőjét, Kondor Pétert és felvetettem, hogy az egyik országos lelkészkonferencia témája lehetne az evangélizáció. Javaslatom nyitott ajtóra talált.
Szóba került ülésünkön a Hittudományi Egyetemünkkel való együttműködés kiszélesítése a következő  területeken:

Az értekezletet imával zártuk.
Testvérek, legyen imádságunk folyamatos a megújulásért, ébredésért!

Híd, 2009/4.