Rendőrnyomozó vallott Istenről – Kerületi férfinap volt Kaposváron

A hirtelen hidegre fordult időjárás ellenére is szép számmal gyülekeztek férfiak a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület egyik legtávolabbi pontján, Kaposváron megrendezett kerületi férfinapra. A Férfiak, élet, próba, bizonyságtétel címet viselő nap különlegessége volt, hogy sikerrel gyűjtötte össze azon férfikörök tagjait, akik intenzív munkát végeznek saját gyülekezetük életében.

A kaposvári gyülekezeti házban Märcz Zoltán helyi férfikörvezető köszöntötte a résztvevőket, majd Pongrácz Máté kaposvári lelkész mutatta be pár mondatban a Kaposvári Evangélikus Egyházközség jelenét és most futó projektjeit. A nyitóáhítatot Sikter János porrogszentkirályi lelkész tartotta Sámson történetét alapul véve. Beszédében különös példákkal, láttató képekkel mutatta be az Isten férfiak felé forduló különleges eszközeit.
A nap első felében Szeverényi János országos missziói lelkész és Duszka József nyugalmazott rendőrnyomozó tartott bizonyságtételt. Szeverényi János az élet Isten általi vezetésére hívta fel a figyelmet, és az Isten gondviselését sokkal inkább a Krisztushoz vezetés összefüggésében láttatta, mint a kézzelfogható mindennapok valóságában. Az új perspektíva sok kérdést vetett fel a hallgatóságban.
A második bizonyságtétel, melyben egy rendőrnyomozó mesélt az életéről, mélyen megérintette a hallgatóságot. Az őszinte szavak, a nyílt és világos, bűnvalló gondolatok különleges csendet keltettek a teremben. Duszka József olyan nyíltsággal beszélt az óember bűnéről és az újjászületés krisztusi csodájáról, amely maradandó hitélményt adott az összegyűlt férfi testvéreknek, és megalapozta a délelőtti beszélgetés mély és őszinte hangnemét. 

A közös ebéd után a Szombathelyről, Sárvárról, Veszprémből, Zalaegerszegről és a Dunántúl más gyülekezeteiből érkezők a kaposvári férfikör vezetésével egy városnézésen vehettek részt, majd a délután folytatásaként egy kerekasztal-beszélgetésre került sor. 
Dr. Berke Szilárd egyetemi docens, Lőrincz Sándor író és Mátrai Zoltán agrármérnök, címzetes egyetemi docens segítségével a hallgatók megismerhették egyrészt a Kaposvári Egyetem keresztyén vezetőképző projektjét, másrészt beleláthattak a közélet különféle területein dolgozó beszélgetőpartnerek által a keresztyén értékrend világi szerepekben való felvállalásának lehetőségeibe. A beszélgetés konklúziója egy professzionális egyház képét vázolta fel, és komoly eszmecsere indult a hallgatóság körében arról, miért nem tudja az egyház a világban már évtizedek óta jól bevált módszereket, eszközöket – gazdasági, kommunikációs és marketing téren – jobban kihasználni. 
Ezután fórum következett, amelyen Koháry Ferenc férfireferens tájékoztatást adott a férfimisszió külföldi és hazai helyzetéről. A helyszínen lévők közül pedig többen beszámoltak saját férfiköreik életéről, tevékenységéről.

A nap folyamán a kaposvári férfikör tagjai nemcsak a szervezésben, hanem a vendéglátásban is jól helytálltak. A záróáldást Pongrácz Máté helyi lelkész végezte, és bátorította a résztvevőket, látogassanak el máskor is Kaposvárra! 

Pongrácz Máté

2018. szeptember 24.