Lelkészkonferencia Révfülöpön, 2015. június

A missziói gyülekezet teológiája és gyakorlata címmel rendezett konferenciát június 22–26. között a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának missziói bizottsága. A nyolcvanas évek második felében, a rendszerváltás előtt indult ez az évenkénti találkozó. A misszió iránt érdeklődő, illetve a missziót végző protestáns lelkészek és gyülekezeti munkatársak egy héten át imádkoznak, tanulmányozzák a Bibliát, előadásokat hallgatnak, a felvetődő kérdéseket megbeszélik, és esténként evangélizációs igehirdetéseket hallgatnak.

Cikk a konferenciáról

Révfülöp Ordass Lajos

Johannes Reimer