Sokféleségben – egység

Minden év márciusában missziói konzultációra érkeznek Piliscsabára egyházunk evangélizációs és missziói bizottságának tagjai, az egyházmegyei missziói felelősök, valamint a munkaágak képviselői. Nem volt ez másként az idén sem: március 17–18-án gyűltek össze a résztvevők a Béthel Evangélikus Missziói Otthonban. A konzultációt megelőzően a missziói bizottság értekezletet tartott, amelyen beszámolók hangzottak el a szervezés alatt lévő egyházkerületi missziói napról. (Az északiak Debrecenben, a déliek Bonyhádon találkoznak majd május 16-án. Idén a nyugati egyházkerület egyházmegyénként tart missziói napot, mivel ősszel lesz egy nagy létszámú, fajsúlyos kerületi rendezvényük.)


Németh Zoltán és Balogh Éva

A bizottság e sorok írójának beszámolóját is meghallgatta a médiamunka átszervezéséről. Az előző év szeptembere óta hetente úgynevezett nagyszerkesztőségi ülésen vesznek részt a médiaterületek (Evangélikus.hu honlap, Evangélikus Élet, közszolgálati televízió, Kossuth rádió, Lelkipásztor, Credo, Híd magazin, Rádiómisszió) képviselői. Intenzív, tartalmas, hasznos munkamegbeszélések ezek. Alakul, formálódik az evangélikus médiaszolgálat, már most is látható eredményekkel. Szükség volt ezen a területen az egészséges integrációra, fölösleges párhuzamosságok megszüntetésére, szakmai és missziói prioritások megtalálására.

Az átszervezések felelősei ősz folyamán azt javasolták, hogy az Evangélikus Élet és a Híd magazin egyesüljön. A magazint kiadó Evangélikus Missziói Központ igazgatótanácsa azonban úgy döntött, hogy továbbra is önálló sajtótermék marad a Híd, mert speciális missziói szolgálatot tölt be egyházunkban és határainkon túl. Más egy negyedévente megjelenő, hatvanoldalas missziós magazin, és más a hetilap profilja. Nem szeretnénk – sok olvasónkkal együtt –, hogy megszűnjön a közel húszéves Híd.
Ugyanakkor elfogadtam az Evangélikus Információs Szolgálat (EISZ) vezetőinek felkérését, hogy legyek munkatársa az EISZ-nek és ezen belül az Evangélikus Életnek, vegyek részt a közös munkában, járuljak hozzá a hetilap tartalmához ötleteimmel, javaslataimmal, kapcsolataimmal és írásaimmal.
A missziói bizottság tárgyalta a missziói stratégia kérdését is, munkaanyagát a zsinat nem vette napirendre. A bizottság hamarosan közzéteszi szöveget, melynek kapcsán elindulhatna egy hasznos beszélgetés. Időközben létrejött az országos egyház keretében a gyülekezeti és missziói osztály. A napjainkban is alakuló helyzetben (struktúra, profil) a missziói bizottság és az osztály igyekszik összedolgozni. Ennek jele az is, hogy időnként meghívjuk Németh Zoltán osztályvezetőt és munkatársait megbeszéléseinkre, fórumainkra.

A missziói konzultációt Szemerei János missziót felügyelő és segítő püspök áhítattal nyitotta meg. Az egybegyűltek meghallgatták Kiss Endre filozófusnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem nyugalmazott professzorának Egyház (vallás) és globalizáció című előadását, amely megmozgatta a jelenlévők fantáziáját. Tudjuk, hogy Isten nem változik, Jézus tegnap, ma és örökké ugyanaz, de a környezet, a világ, amelyben élünk és munkálkodunk, fénysebességgel változik. Ezzel az egyháznak, a missziónak is számolnia kell.

Ezek után három lelkész számolt be az elmúlt évek gyülekezetépülési tapasztalatairól. Jó volt őket hallgatni olyan időkben, melyekben sok a panasz. Horváth-Hegyi Olivér (Szentendre), Óvári Péter (Tamási és környéke), László Lajos Gergely (Bócsa és Tázlár) különböző helyzetekben, de hasonló hittel, kreativitással végzik gyülekezetépítő munkájukat, néhol komoly eredményekkel.


Horváth-Hegyi Olivér; Óvári Péter


László Lajos Gergely; Lupták György

Az ilyen találkozóknak nagy értéke a kötetlen, testvéri beszélgetés. Mindezt ízesítette a bizottság elnökének, Lupták György esperesnek az ajándéka, néhány flaska minőségi kiskőrösi bor…
A találkozó második napját a missziói munkaágak éves megbeszélésének szentelték a résztvevők. Írásbeli beszámolókat már hetekkel ezelőtt megkapták a munkatársak és a zsinat is. (A missziói központ honlapján is olvashatók:http://misszio.lutheran.hu.) Ez a terület műfajának megfelelően mindig mozgásban van. A női, férfi-, cigány-, alkoholbeteg-mentő, börtön-, vak- és zsidómisszió mellett újabb terület bontakozik ki, a siketmisszió. Elhatározás született arról, hogy az országos evangélizáción lesz egy ilyen szekció.


Felvidéki magyar misszió


Vak-, siket- és kórházmissziósok


Férfimissziós csapat


A börtönmisszió felelősei


Cigánymissziósok

A tartalmas, jó atmoszférájú konzultáció végén az egybegyűltek imádkoztak egyházunkért, magukért, megújulásért. Szemerei püspök megköszönte a negyven munkatárs évek óta tartó szolgálatát és Varga Gyöngyi Áldáskönyvéből felolvasott útra indítójával zárta a találkozót.

2015. március