Scholz László a kelenföldi evangélikus gyülekezetben,
2002. december
7.

Az igaznak az emlékezete áldott (Példabeszédek 10,7a)

Hét-nyolc éves fiúcska voltam, amikor Édesanyám maga köré gyűjtötte gyermekeit egy este és megtanított egy csodaszép éneket. Megvallom gyermekszívemet mélyen érintette a szöveg  – A tékozló fiú éneke –, amelyről akkor még nem tudtam, hogy Scholz László írta. Dallamát Weltler Jenő komponálta. A háború utáni evangelizációs alkalomra készült az ének, amikor Budapest jó néhány templomában egy időben a tékozló fiú története alapján folyt az igehirdetés. Később tudtam meg, hogy Édesapámhoz is kötődött ez az ének. A békéscsabai városi színházban adták elő három estén keresztül ”táblás” ház előtt valamikor a KIÉ-s (Keresztyén Ifjúsági Egyesület) fiatalok a jézusi példázat színdarab változatát. A főszereplő apám volt, aki a darab végén ezt az éneket adta elő. Azóta én is tanítom, bármerre is szolgálok az országban. Így száll az áldás – egy éneken keresztül is – nemzedékről nemzedékre.

Laci bácsi más énekeit is sokat elővettük családi körben és a templomban is. Innen ismertem a nevét.

Annál nagyobb ajándéka volt életemnek, amikor személyesen is találkoztunk a kelenföldi gyülekezetben, amely meghívott lelkészének 1995-ben. Akkor már nem vállalt szolgálatot.

Jó híre volt a gyülekezetben korábban, nyugdíjas éveiben tartott bibliaiskolai előadásainak. Időnként meglátogattam otthonában. Nekem ez olyan volt, mintha hazamentem volna. Úgy hallgattam, mint mesteremet, „atyámat”, példaképemet. Sugárzott belőle a bölcsesség, elfogadás, a megharcolt hit. Szeretete, hűsége, tapintata, élettapasztalata a mai napig is élő példa előttem. Anyósom és az ő édesanyja számtalanszor emlegették őket családi körben. Zuglói szolgálata mély nyomott hagyott bennük is: „Az igazi lelkész és lelkészfeleség Scholz Lászlóék” – mondogatták. Igazuk volt.

Mindig is foglalkoztatott az ő élete, szolgálata, munkássága is. Bántott, hogy egy ilyen áldott, nagyszerű embert nagy családdal csak úgy elűztek Budapestről, egy jól működő gyülekezetből. Ő nem volt lázadó típus, nem lehetett könnyű számára sem mindezt elhordozni, de biztos vagyok abban, hogy a nehézségeket hitben oldotta fel.

Évtizedek múltán meghívták régi gyülekezetébe, Zuglóba. 1988-ban rehabilitálták.

Istennek köszönöm meg Scholz Lászlót, akit adott a kis küszködő kisegyházunknak és hazánknak, mint igehirdetőt, evangélistát, tanítót, teológust, énekszerző költőt, egyház, gyülekezet és templomépítőt.

Életévszakok címmel kisfilm készült Scholz László kelenföldi előadásáról

Emlékezzünk régiekről – könyv Scholz László életútjáról

Scholz László Kelenföldön

Scholz László Kelenföld

Scholz László Kelenföldön szeretetvendégség

Scholz László Kelenföldön Szeverényi János

Scholz László Kelenföldön

Scholz László Kelenföld

Scholz László Kelenföldön

Scholz László Kelenföldön szeretetvendégség

Scholz László Kelenföldön