Körinterjú a házasságról

dr. Pálhegyi Ferenc pszichológus, nyugalmazott főiskolai tanár, a Bibliai Házassággondozó Szolgálat alapítója, vezetőségi tagja. Előadásokat tart az országban (néha Erdélyben, Felvidéken és Kárpátalján is) párkapcsolati és házassági témákban. A Biblia és Család című lap szerkesztője.

– Milyen érvek maradtak a házasság mellett a mai időkben?
Mariska néni csodálatos háztartási gépet kapott ajándékba az unokáitól. Ez a gép a mellékelt prospektus szerint szinte mindent tudott: darált, mixelt, dagasztott, főzött… De a néni hiába nyomkodta a megfelelő gombokat, a gép nem működött. Több heti próbálkozás után tette föl a kérdést: „Milyen érvek szólnak amellett, hogy megtartsam ezt a gépet? Hiszen nem működik. Szobadísznek nem elég szép, meg helyet is foglal fölöslegesen.” De mielőtt visszaadta volna az ajándékozóknak, a szomszédasszonya megkérdezte tőle: „Mariska, bedugtad a gép dugóját a konnektorba, amikor kipróbáltad?”
Talán mi is úgy vagyunk a házassággal (Isten ajándékával), mint Mariska néni a háztartási géppel. A mellékelt „prospektus” (a Biblia) fontos utasításokat tartalmaz: „Rendeljétek alá magatokat egymásnak!” „Szeressétek egymást!” „A férfiak gondoskodjanak feleségükről, mint a saját testükről!” „Az asszonyok tiszteljék a férjüket!” Mindezt igyekszünk megtenni, de előbb-utóbb rájövünk: nem megy.
Hol van a hiba?
A bűnesetkor megszakadt a kapcsolatunk az Élet Forrásával. Azóta csak biológiailag élünk néhány évtizedig. Isten nélkül lelkileg halottak vagyunk. A halottak (az önző emberek) nem képesek szeretni és tisztelni egymást.
Isten „áramkörére” kapcsolódva nem kérdés, hogy milyen érvek szólnak a házasság mellett. A házastársi kapcsolat a legalkalmasabb eszköz arra, hogy megvalósuljon bennünk Isten eredeti terve: a társára figyelő, önmagát háttérbe szorító, az Ő szeretetlényét tükröző (Isten képét hordozó) ember.

A házasság nem boldogságintézmény – mondják sokan. Akkor mi?
A Bibliában nem szerepel ez a boldogmondás: „Boldogok a házasok.” De tudnunk kell: a bibliai boldogságfogalom nem azonos a komfortérzéssel. A több mint száz boldogmondást így lehetne összefoglalni: Boldogok, akiknek az Úrral helyreállt a kapcsolatuk. Közben lehet, hogy nélkülöznek, szenvednek, tűrnek, egymásban is csalódhatnak… Mégis boldogok, mert Jézus Krisztussal közösségben élnek. Boldog házassághoz boldog emberek kellenek. Hogy mi a házasság? Egy férfi és egy nő Isten színe előtt kötött, életre szóló szövetsége. Ha ezt a szövetséget nem törik meg, hanem ragaszkodnak az Úrhoz és egymáshoz, akkor botlásaik és az egymásnak okozott fájdalmak ellenére is boldog lesz a házasságuk.

Hogyan tartsuk karban ezt a törékeny közösséget; ha baj van, mit tegyünk?
Ne azzal kezdjük, hogy igyekszünk sorban megvalósítani a házasságra vonatkozó bibliai útmutatásokat! Ez ugyanolyan lenne, mint ha a háztartási gép egyes funkcióit próbálnánk működtetni az áramkörre való csatlakozás nélkül. „Hanem keressétek először Isten országát…” Ismerjük fel, hogy Istentől elszakadt (bűnös) emberként maximális igyekezetünk sem elég! Fogadjuk el a bűnbocsánatot az Úrtól, hogy mi is képesek legyünk kiengedni társunkat „az adósok börtönéből” (Mt 18,21–35)! Ezután indítsuk el a kívánt szeretetprogramokat!

Híd, 2009/3.