Fókusztéma: test
Dicsőítsétek Istent testetekben!

Különös dramaturgia részesei voltunk e lapszámunk készítésekor. Mikor összeállt a tartalom, sőt a felkéréseket is kiküldtük a szerzőknek, tudtam meg, hogy a kéz és láb nélküli evangélista, Nick Vujicic – aki évente több ezer meghívást kap a világ különböző országaiból – éppen hazánkba látogat. Ha valakinek helye van a testtel foglalkozó magazinban, akkor éppen ő az. (Nick Vujicicről szóló írásunk lapunk 8–9. oldalán található.)

A Nickkel töltött este újra meggyőzött arról, hogy az élő Istennel való személyes kapcsolat, együtt járás és élés életünk döntő kérdése. Mindent meghatározó lehetősége és ajándéka.
Különböző testekben élünk. Van törpe, óriás, sovány, kövér, beteg, egészséges, vonzó és riasztó test, de az ember valóját nem a külső jelenti. Ezzel nem azt állítom, hogy lényegtelen a külsőnk. Testünk meghatározottsága sok esetben befolyásolja életünket. Az ausztrál előadó, Nick is nyíltan beszélt keserveiről, harcairól, könnyeiről.
De tapasztalati tény az is, hogy korlátaink, hiányaink, fájdalmaink ellenére is be tudja tölteni életünket, testünket Isten jelenléte, Szentlelke. E nélkül a legtökéletesebbnek látszó test is üres, de a legtörékenyebb is lehet az élő Isten lakóhelye.

Az emberiség elveszítette a teremtéskor kapott éltető Lelket, isteni részt. Ennek következtében minden visszájára fordult. A test a bűn, a halál és a gonosz eszköze, sőt szállása is lett. Ezért csúszik az emberi nem szélsőségekbe a testtel kapcsolatban is. Vannak, akik testüket lebecsülik, bántják, megterhelik, tönkreteszik, mások bálványozzák, istenítik. Tévedés, zsákutca mindkét gyakorlat.
A Biblia világosan tanít az Isten nélküli testiesség veszélyeiről, kilátástalanságáról, ugyanakkor határozottan állítja, hogy a teremtésben és az újjáteremtésben testünknek is van Istentől kapott méltósága, szentsége. „Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született lélek az.” (Jn 3,6) „Nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma…? Dicsőítsétek tehát Istent testetekben!” (IKor 6,19–20)

Felmérhetetlen kárt okozott az egyházban a görög hatásra beszüremkedő testellenesség. Az egyház törvényeskedő, álszent prüdériával nézett le, ítélt el majdnem mindent, ami a testtel kapcsolatos, például a szexualitást, a szerelmet. A helytelen bibliaértelmezés természetellenes viselkedést eredményezett.
Amikor enyhült az egyház világi hatalma, vulkanikus erővel tört elő az emberekből az elfojtott testiség és szabadosság. Ennek kicsúcsosodását élte meg a nyugati világ a hatvanas évek egyoldalú és gátlástalan szex-, drog- és rockkultuszában. Ez azóta is széles körben destruál és pusztít.
Nincs más megoldás ma sem, mint a megtérés Istenhez, az élet forrásához, a test-lélek-szellem ember alkotójához. A Szentlélek általi újjászületésben kerül helyére minden, használhatjuk testünket a teremtésnek megfelelő rendeltetés szerint.

Híd 2013/2.