Fókusztéma: szexualitás
Isten ajándéka

Számtalan fájdalom, sértés, bánat, botrány, bukás, bűn kíséri, mégis, Isten teremtette a szerelmet. A Kinyilatkoztatás szerint Isten alkotta az embert férfivá és asszonnyá, Ő adta a testi-lelki-szellemi egyesülés ajándékát.
A Szentírás, az Isten és ember kapcsolatát is a szerelemhez, házassághoz hasonlítja: „Eljegyezlek magamnak örökre.” Hós 2, 21 „Felette nagy titok ez.” Ef 5, 32
A bibliai kánon kialakulásánál az Énekek énekét többen nem akarták a szent könyvek közé sorolni. A Szentlélek mégis úgy vezette az atyákat, hogy egy szerelmi költemény is, az ihletett iratok között hirdesse az Örökkévaló akaratát, ajándékát, legmélyebb titkát: az Isten szeretet és az embert is szeretetre, örök, teljes életre álmodta és teremtette.

A Bibliától idegen a test, a szerelem és a szexualitás megvetése, kárhoztatása.  A görög gondolkodás hatására beszüremkedett az egyházba a lélek szembeállítása a testtel: „a test a lélek börtöne”. Ez tévtanítás, és mint minden ilyen, nagy károkat okozott és okoz ma is. Kialakult egy prűd, törvényeskedő, szeretetlen gyakorlat, amelyre ellenhatásként reagált a huszadik századi szexforradalom. Felmérhetetlenek a károk. Isten szent ajándékát korunk lerántja a sárba. Szinte lehetetlennek látszik megállítani a szennyáradatot. Egyre kevesebb fiatal éli át a tiszta, tartós szerelmet.
A bűn, az önzés mindent megront. Nem a szerelemmel, nemiséggel, házassággal van baj, hanem az emberrel, aki megtérés nélkül, a Szentlélek segítségét kiiktatva szeretne boldog lenni. Így minden a visszájára fordul.

Meggondolásra két ige:
„Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta. A paráznákat és a házasságtörőket ítéletével sújtja az Isten.” Zsid 13, 4
„Minden tiszta a tisztának, de a fertőzötteknek meg a hitetleneknek semmi sem tiszta.” Tit 1,15
Segítse magazinunk megérteni Isten titkát, akaratát, szándékát!

Híd, 2007/1.