Fókusztéma: szerelem
Isten ajándéka

Számtalan fájdalom, sértés, bánat, botrány, bukás, bűn kíséri, mégis, Isten teremtette a szerelmet. A Kinyilatkoztatás szerint Isten alkotta az embert férfivá és asszonnyá, Ő adta a testi-lelki-szellemi egyesülés ajándékát.
A Szentírás az Isten és ember kapcsolatát is a szerelemhez, házassághoz hasonlítja: „Eljegyezlek magamnak örökre.” (Hós 2,21) „Felette nagy titok ez.” (Ef 5,32)
A bibliai kánon kialakulásánál az Énekek énekét többen nem akarták a szent könyvek közé sorolni. A Szentlélek mégis úgy vezette az atyákat, hogy egy szerelmi költemény is, az ihletett iratok között hirdesse az Örökkévaló akaratát, ajándékát, legmélyebb titkát: az Isten szeretet, és az embert is szeretetre, örök, teljes életre álmodta és teremtette.
A Bibliától idegen a test, a szerelem és a szexualitás megvetése, kárhoztatása.  A görög gondolkodás hatására beszüremkedett az egyházba a lélek szembeállítása a testtel: „a test a lélek börtöne”. Ez tévtanítás, és mint minden ilyen, nagy károkat okozott, és okoz ma is. Kialakult egy prűd, törvényeskedő, szeretetlen gyakorlat, amelyre ellenhatásként reagált a huszadik századi szexforradalom. Felmérhetetlenek a károk. Isten szent ajándékát korunk lerántja a sárba. Szinte lehetetlennek látszik megállítani a szennyáradatot. Egyre kevesebb fiatal éli át a tiszta, tartós szerelmet.
A bűn, az önzés mindent megront. Nem a szerelemmel, nemiséggel, házassággal van baj, hanem az emberrel, aki megtérés nélkül, a Szentlélek segítségét kiiktatva szeretne boldog lenni. Így minden a visszájára fordul.
Meggondolásra néhány ige:
„Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta. A paráznákat és a házasságtörőket ítéletével sújtja az Isten.” (Zsid 13,4)
„Minden tiszta a tisztának, de a fertőzötteknek meg a hitetleneknek semmi sem tiszta.” (Tit 1,15)
„Testetek a bennetek levő Szentlélek temploma.” (1Kor 6,19)
„Dicsőítsétek az Istent testetekben.” (1Kor 6,20)
Segítse magazinunk megérteni Isten titkát, akaratát, szándékát!

Híd, 2005/2.