Fókusztéma: irgalom

Az irgalmasság diadalmaskodik az ítéleten

Irgalom nélkül nincs élet, nem tudunk létezni, mégis milyen kemények, irgalmatlanok vagyunk másokhoz.
Jézus Krisztus legfőbb üzenete az irgalmasság.
E témában érdemes szembenéznünk két kísértéssel.
Az egyik a törvényeskedés, ami az irgalomból is törvényt és ítéletet fabrikál. Nem fér az ilyen ember fejébe, szívébe az isteni jóság. Mindenért fizetni, még inkább fizettetni akar. Még a kegyelemért és a bűnbocsánatért is. Nem tud felszabadulni, illetve megszabadulni. Szinte mindent bűnnek tart az életben. Rigorózus, méricskélő, szorongó hit ez. Hit, de nem igazán evangéliumi.
A másik oldal pedig nem tud, nem akar tudni a bűnről, törvényről és ítéletről. Mindent leönt valami rózsaszín jóságpudinggal. Nincs szüksége megtérésre, hiszen a Jóisten mindenkit átölel… A szabadságra hivatkozik, de ezzel palástolja belső rabságát. Ez lényegében az ősbűn permanens megélése.
Isten irgalma nem hasonlítható egyik modellhez sem.
Egy gyülekezeti csendesnapon valaki annak az észrevételének adott hangot, hogy elhalkult egyházunkban a bűnt elítélő igehirdetés. Mindent Isten szeretetével akarunk igazolni, megmagyarázni. Ez a kritika részben jogos is lehet, de válaszomban arra próbáltam rámutatni, hogy mindennek, még az ítéletnek is a lényege, értelme, tartalma és célja az irgalom, Isten szeretete.
Az Úr jósága volt a teremtés mögött, de a bűnbeesés is csak azért történhetett meg, mert kreatív, döntésképes, istenképű embert alkotott az Örökkévaló, akinek lehetett (és lehet ma is) nemet is mondania. Ennek persze megvolt a rossz következménye, a kiűzetés, de a folytatást is az irgalom motiválta.
A lázadó, tékozló ember után is eljött az Isten, hogy „megkeresse és megtartsa az elveszettet”. Előbb adta a törvényt, hogy megismerjük az utat, az egészséges, normális életet. De a törvényt még az újjászületett, Istennek odaszentelt életűek sem tudják maradéktalanul megtartani, nemhogy azok, akiknek szívében nem lakik ott az Isten, akik vallásosak, de maguk irányítják életüket. A Szentlélek általi újjászületés segíthet ezen a problémán is.
Isten könyörülni akar a törvényen kívülieken, a törvény világában élőkön és az újjászületett hívőkön is. Mindenkin csak Isten irgalma, jósága, ereje segíthet.
„Szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is aligha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. (Róm 5,5–10) Ez az Isten, ilyen Ő.
„Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten.” (Jak 2,13)
Kedves Olvasó, bármi is volt az életedben, bármilyen teher is van rajtad, bármilyen bűnt követtél is el, Isten irgalmasan tekint rád. Segíteni akar és tud. Hiszed-e ezt?

Híd 2014/2.