Fókusztéma: ezotéria
Abrakadabra*

Antropozófia, reiki, sámánizmus, asztrológia, agykontroll, rózsakeresztesek, gnoszticizmus, szabadkőművesség, homeopátia, teozófia, okkultizmus, jóga, tenyérjóslás, kabbala, reinkarnáció, New Age** – csak néhány kiragadott szó, fogalom abból a folyamból, amely korunk emberét, így keresztyéneit is éri.
Nehéz a tájékozódás, hiszen mindenki – átszellemült beavatottak, jó szándékú kísérletezők, szélhámosok, riasztóan sötét alakok – árulják portékájukat. A bulvármédia is előszeretettel ontja népünkre a jobbnál jobb lehetőségeket.
Érdemes néhány szempontra figyelni.

Korunk embere (is) alapvetően spirituális, lelki-szellemi lény, ezért nem elégszik meg a materialista, fogyasztói kínálattal. Az egyházak tegyék fel maguknak a kérdést: nem szomjaztatják-e lelkileg a hívőket? Kapnak-e élő vizet gyülekezeteink tagjai? Az Élő Vizet, ha megkóstolja valaki, soha meg nem szomjazik (Jn 4,14). Aki megismeri Jézus Krisztust, tanítását, megváltói művét, személyét, feltámadása erejét, vele élő szeretetközösségben él, őt követi – átéli a Forrás semmivel össze nem téveszthető tiszta, friss, életet adó ízét. Hisszük és tapasztaljuk, hogy a Názáreti Jézusban kapott ajándék elégséges a teljes, normális egészséges (örök)élethez.

Két szélsőség nehezíti a kérdés helyes kezelését. Vannak, akik a keresztyén tanítás nevében mindent kategorikusan elutasítanak, „leördögöznek”. A nagy vehemenciának néha a belső bizonytalanság és félelem is az oka; de lehet ez lustaság is, hiszen egyszerűbb nem harcolni az igazságért. A másik véglet a mindenevés: jöhet bármi, ami új, érdekes, misztikus. Szó szerint életveszélyes ez a hozzáállás.
A két véglet között megállapíthatjuk: az ezoterikus tanítások részleteiben érinthetik a valóságot is, de látásunk szerint néhány alapvető tévedést hordoznak. Az ártalmatlannak tűnő elméletekből és gyakorlatokból is kisugárzik a bűn tagadása, az egoizmus és az önmegváltás. Ebben a szférában nincs szükség a bűn ismeretére (hiszen olyan nincs is), ebből következik, hogy a megváltás is idejétmúlt vallási csökevény.
Istent, Jézust sokat emlegetik, de csak személytelen világszellemként, más istenekkel, bálványokkal, vallásalapítókkal egyenrangú csapattagként.
A veszélyt abban látjuk, hogy a valóságtól, a lényegtől szakítja el az embereket, és olyan megoldásokat javasol, amelyek igazi katarzist, megoldást, istenes, vagyis emberséges életet nem adnak.
Vigyázat! A fény jöhet hamis forrásból is.

*Az abrakadabra (abracadabra) egy misztikus formula, a gnosztikus vallásrendszerekben előforduló varázsszó, amelyet szellemek segítségül hívására használtak, védelemként a betegségekkel szemben. (Wikipedia)
**New Age <jelentése: (angol) ’új korszak’>: a XX. században létrejött új vallási, világnézeti mozgalmak összefoglaló elnevezése.
Teológiai-filozófiai gyökerei között a gnoszticizmus, az okkultizmus, a mágia, a spiritizmus, a reinkarnáció tana, a teozófia, az antropozófia, a jóga, a modern pszichológiai iskolák, tanításai stb. egyaránt megtalálhatók.
A ~ mozgalmainak közös vonása egy, a korábbi vallási hagyományokkal szembeforduló új világszemléleti modell. A ~ úgy tagadja az egyházakat (főként a keresztény egyházakat), hogy új spiritualitást vezet be. A ~ szerint az egyes embernek egyfajta kozmikus egész részeként kell élnie, s az állandó tudatbővüléssel eljuthat az együttműködés, a tolerancia, a nyíltság, a békülékenység állapotába. (Révai új lexikon, 2005)

Híd, 2008/2.