Fókusztéma: Jézus Krisztus

Ajtó
Világ világossága
Út
Szabadító
Igaz
Első és Utolsó
Élet
Királyok királya
Ige
Jó pásztor
Élet fejedelme
Megváltó
Isten Báránya
Forrás
Hajnalcsillag
Igazság
Élet kenyere
Üdvözítő

Jézus Krisztus néhány neve.
Ha „lélekben és igazságban” (Jn 4,24) ejtjük ki, egy is elég az örök és teljes élet megtalálásához.
„A bűn ellentéte nem az erény, a bűn ellentéte a szabadság.” (Kierkegaard)
Jézus személyét megtérés, újjászületés nélkül csak félreérthetjük: vallásalapító, első kommunista, szigorú erkölcscsősz vagy éppen liberális humanista…
Ő a bűn, az örök halál és a gonosz (ördög) fogságából hozott szabadulást.
(Neve is erre utal: Jézus – Jesua – Szabadító.)
Aki kevesebbel beéri, semmit sem kap tőle.

„…megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.” (Jn 8,33)
„…tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék.” (Kol 1,19)

Híd, 2007/4.