Misszió – Híd – Élő víz

Talán kicsit bizonytalanul nyitotta ki a Kedves Olvasó magazinunkat. Igen, nem tévedés, néhány változtatást láthat a tíz éven át Misszió magazinként ismertté vált sajtóterméken.
Az első és talán a legfontosabb újdonság, hogy nevet változtattunk. Csorba István, a budavári gyülekezet karnagya volt az ötletgazda. A Gáncs Péter által szerkesztett – az Evangélikus Missziói Központ és az utóbbi két esztendőben a Luther Kiadó által kiadott – újság több alkalommal nekifogott a névváltoztatásnak. Pályázatot is hirdetett – sikertelenül. Miután az elmúlt esztendő végén egyházunk Sajtóbizottságának és az Evangélikus Missziói Központ Igazgatótanácsának a megállapodása révén újra a Misszió Központ gondozásába került a lap, a régi/új kiadó Igazgatótanácsa új nevet választott. Az első javaslat az Élő víz volt, de mivel egy hazai felekezet három éve ad ki ilyen névvel képes magazint, a Híd Evangélikus Magazin név mellett döntöttünk. Az Élő víz elnevezés kiadványunk missziós mellékletének elnevezéseként mégiscsak használatban maradhat. Ezzel is vállaljuk a mintegy fél évszázaddal korábban, Csepregi Béla missziós lelkész által szerkesztett Élő víznek, az evangélikus evangélizáció lapjának szellemi örökségét. A Híd szimbólummal szeretnénk a keresztyénségtől távol élőket jobban elérni. Nem „sarokba szorítani” akarjuk őket, hanem áthidalni a szakadékot, a távolságot Isten és ember között. Minden újjászületett keresztyén misszionárius is, tehát hídépítő: átlépi a földrajzi, kulturális, nyelvi szakadékokat. Követni szeretnénk ebben is Mesterünket – aki a zsoltáros szavaival élve – „átszakította az eget”, eljött a bűn miatt számunkra elérhetetlen mennyei világból, hogy Ő legyen az út, vagyis a híd, vissza az „elveszett paradicsomba”, az Isten országába.

Egyéb változások: a Híd Magazin évi hat alkalom helyett négyszer fog megjelenni, viszont éves szinten az oldalak mennyisége ugyanannyi marad, mivel huszonnégy helyett, harminchat oldalból áll egy szám.
A megszokott és „népszerű” fókusztéma mellett újra olvashatók a magazin oldalain a misszióval kapcsolatos hírek, beszámolók, tanulmányok, az Élő víz mellékletben. Itt említem meg, hogy több gyülekezetben belmissziós munkaanyagként is használják magazinunkat.
Az Evangélikus Élet olvasói továbbra is ingyen megkapják a magazint, előfizetés nélkül. Fogadják szeretettel plusz ajándékul az igés plakátot. Kérjük, hogy adják tovább családtagjaiknak, ismerőseiknek és lehetőségeik szerint adományaikkal támogassák missziós munkánkat. A Híd magazint természetesen elő is lehet fizetni. Az újságot folyamatosan küldjük eddigi előfizetőknek is.

Híd, 2005/1.