Ajánlás egy nagyszerű könyvhöz
Megtérés – Büky Anna új kötete

Polgármester, sportriporter, festőművész, lelkész, újságíró, háztartásbeli, nyelvészprofesszor, kovácsmester, jogász, teológus, színházrendező, mérnök, nővér, szívsebész, fizikus, külkereskedő, templomgondnok, háziorvos, filmrendező… A közös bennük: Isten gyermekeinek vallják magukat.

Nagy élmény volt végigolvasni a huszonegy tanúságtételt. Szükségünk van erre a műfajra. Megláthatjuk azt, hogy az Úr él, hogy ő az, aki keres minket, vonz, megszólít, megbocsát, hitet és új életet ad. Felismerhetjük belőle, hogy Isten nem dolgozik egy kaptafára, nála nincsenek sablonok. Mindenkit ott és úgy szólít meg, ahogyan arra annak az embernek szüksége van a megtéréshez, a vele való kapcsolathoz. Fontos üzenete ennek a gyűjteménynek, hogy az Istenre találásunk ésv ele járásunk egyénenként is különbözhet.
Nagy jelentősége van a tanúságtételnek a hinni nem tudókhoz, a kételkedőkhöz kreatív szeretettel való odafordulásban.
Az ember szereti a történeteket. A Szentírás nagy része is emberekről, történetekről szól, ezeken keresztül mondja el Isten igazságát, az ember helyzetét, a bűn mibenlétét és a szabadulás lehetőségét. A mai emberek mai történetei pedig elmondják számunkra, hogy Isten nem változik: ugyanúgy megszólít, és – ha elfogadjuk őt – számunkra is élő valósággá válhat jelenléte az életünkben.
Kinek ajánlom Büky Anna könyvét? Mindenkinek: hívőnek, keresőnek, hinni nem akarónak. Köszönet a Luther Kiadónak, T. Pintér Károly szerkesztőnek, Büky Anna írónak és a bizonyságtevőknek. Volt hitük, erejük vallani a legszemélyesebbről, hogy másokat is segítsenek, bátorítsanak: „Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges.” (Lk 18,27)

Büky Anna: Megtérés. Szerk. T. Pintér Károly. Luther Kiadó, Budapest, 2015. Ára 1490 forint.