Fény vagy te is!

„Éheztem és ennem adtatok,
szomjaztam és innom adtatok,
jövevény voltam, és befogadtatok,
mezítelen voltam, és felruháztatok,
beteg voltam, és meglátogattatok,
börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.”

(Mt 25,35–37)

Isten Lelke írja be mindnyájunk szívébe a fenti igéket!
„Az Isten szeretet. Aki pedig a szeretetben van, az Istenben van.” (1Jn 4,16)
Az Isten, a szeretet meg akar testesülni az emberben! Benned is!
A szeretet az Ő cselekvő, történő, létező igéje bennünk. Ez pedig nem elmélet, nem hangulat, hanem a fenti jézusi igék hétköznapi, gyakorlati megvalósulásai bennünk és általunk.

Jézus félreérthetetlenül azonosítja magát minden szükséget szenvedővel.
Jézus él bennünk, ha a fenti programot teljesítjük.
Soha ennyi nyomorúság még nem volt a földön!
„Fény vagy te is!”
Hiszed-e ezt?
Ki kell lépnünk a fogyasztói vallásosságból!
Isten Lelke mint élő vízfolyam áradni akar rajtunk keresztül. (Jn 4,14)
A számtalan ínségben lévő közül szeretném felhívni a figyelmet most a cigányokra.

A tények bármily meglepőek is:

Hiszem, hogy szabad utunk van hozzájuk. Kérjünk ehhez kegyelmi ajándékot! Nézzünk Jézus szemével körül környezetünkben! Érezzünk az Ő szívével! Csendesedjünk el! Imádkozzunk vezetésért, ötletekért!
Nem lehet lerohanni őket. Meg kell (lehet) találni a kapcsolópontokat! Lehet közös programokat szervezni!
Ha látják majd jó cselekedeteiteket (Mt 5,16), és nemcsak szavaitokat, dicsőíteni fogják az egy igaz Atyát, mindnyájunk közös Atyját.
Menjetek el a nevelőintézetekbe, a börtönökbe! Látogassátok meg őket a táborokban és gyülekezeteikben is!
Tartsátok velük folyamatosan a kapcsolatot! Tiszteljétek őket! A „szent” lekezelést megérzik és elutasítják, de meggyőződésem és tapasztalatom, hogy Jézus Lelkének ők sem tudnak ellenállni.
Megrázó, hogy vallásos emberek is milyen szeretetlenül tudnak érezni velük szemben.
Amíg nem ismertem és nem szerettem őket, nekem is sok rossz tapasztalatom volt.
Tudom, ezt a szolgálatot nem lehet magunkra erőltetni, de aki indítást érez, ne álljon ellen!

VEZESS! – Keresztyén ifjúsági vezetők lapja, 1993/13.