A Pünkösd: megvalósulás

Jézus szerint a gonosz a világosság angyalává változtatja magát. Illúziót kelt, plagizál, majomkodik. Sokakat megtéveszt. Uram Isten!  Mit tett a Pünkösddel, a MEGVALÓSULÁS ünnepével? Az élet paródiája, gúnyrajza az, amit láthatunk, hallhatunk különböző szektás, rajongó irányzatoknál. Nem adjuk oda a Legdrágábbat a nagy „bibliatudósnak” az ördögnek!

Az idei Pünkösd prédikációs igéjében (Jn 14,23–31) ezt olvassuk: „Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet.” A Pünkösd, a kitöltetés, nem életidegen rajongás, állandósult extázis, hanem Jézus igéjének megtartása, megcselekvése a hétköznapokban! Vagyis MEGVALÓSULÁSA mindannak, amit Jézus tanított, cselekedett, ajándékozott.

„A Szentlélek megtanít majd titeket MINDENRE.” A LÉNYEGRE, az ÉLET TELJESSÉGÉRE, az Isten és az ember szeretetére és tiszteletére, a naponkénti kereszthordozásra embertársaidért. „A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot.” A rajongás azt jelenti, hogy nem számolok józanul azzal, hogy a világ tövissel, gyűlölettel fizet a Megváltónak a megváltásért és mindazoknak, akiknek életében és élete által a megváltás VALÓSÁGGÁ válik. „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.”

A Szentlélek azt ajándékozza nekünk – ha elfogadjuk –, amire magunktól a bűn rontása miatt nem vagyunk képesek: a hitet, a döntést Isten mellett és a MEGVALÓSULÁST. A Lélek ajándéka, hogy ki tudom mondani: IGEN, ATYÁM.