A Szentlélek ajándéka: engedek a hívó szónak

„Kit küldjek el, ki megy követségünkben? – Imhol vagyok, engem küldj el.” (Ézs 6,8)

Az egyház legnagyobb ellenségei nem a kommunisták, ateisták, diktátorok, hanem az álvallás képviselői, a hamis próféták. Bart szerint a legsúlyosabb istentagadás az, amikor Istenről, Isten nevében beszélnek, de az élő Isten nélkül.
A Szentírásban sokat olvashatunk Isten haragos ítéleteiről a hamis próféták ellen. A legfőbb kifogás, hogy Isten nem küldte őket, nem beszélt velük. Istenre hivatkoznak, de valójában egoista, konformista akcióról van szó.

Isten igazi emberei nem maguktól jelentkeztek és jelentkeznek a szolgálatra. Még akkor sem, ha a fenti igében Ézsaiás azt mondja: „Imhol vagyok, engem küldj el.” Ugyanis nem ezzel kezdődik az elhivatás története. Ez Ézsaiás válasza Isten egyértelmű kiválasztására és elhívására. A prófétának nincs szüksége emberi ajánlásra. Sőt, „gyűlölni fognak titeket az én nevemért”!
Nézzük csak meg Ézsaiás elhívásának a történetét! Megjelenik Isten dicsősége, világossága. Tehát itt egyértelműen élő, személyes találkozásról van szó. A próféta nem filozofálgat Isten létezhetőségéről, hanem tudja (nemcsak hiszi), hogy él az Úr, az egyedüli, igazi, valóságos Isten. A próféta hallja, érti, tudja az élő Isten aktuális akaratát.

Másodszor, az Úr szentségében Ézsaiás tisztátalannak, bűnösnek, szennyesnek látja magát és népét. Sőt az addig is „vallásos”, „bizonyságtevő” ajkát, tehát Istenről való beszédét is tisztátalannak érzi. Ézsaiás elveszettnek, szó szerint ELHALLGATTATOTTNAK tudja magát. A próféta nem tart előadásokat Istenről és az Ő csodálatos dolgairól, hanem addig befogja a száját, amíg nem érkezik meg az IGE, az Isten beszéde, a teremtő Szó.
A mennyei tűz, az oltárról vett parázs megégeti a vallásos nyelvét. Ézsaiás engedi, hogy megégessék a sok hazugságot mondó nyelvét. Isten bűnné tette számára a vallásos üresjáratokat. Hangzik a feloldozás: „bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva.”
Csak ezután kezdődik az elhívás, ill. az elküldés.

Aki Istenről beszél másoknak, de nem roppant bele abba, hogy mennyi káros és szemét vallásos szava, cselekedete volt és ezekre nem kapott bocsánatot, az még hamis próféta, aki valójában nem is tudja a legfontosabbat Istenről, hogy Ő szent, megközelíthetetlen, megemésztő tűz, de ugyanakkor az embert mégis megközelítő lángoló szeretet. Szent, de könyörülő Isten.

Ne szomorítsuk meg, és ne oltsuk ki a hívó és küldő Szent Lelket!

Evangélikus naptár, 1997.