„Hát én immár kit válasszak…?”

Az emberi élet egyik legfontosabb kérdése a társválasztás. Jelentőségét legtöbbször csak utólag érzékeljük igazán. Váltóállításhoz is hasonlíthatjuk. A döntő kérdés nem az, hogy utazunk-e vagy sem, hanem hogy jó vonatra szálltunk-e fel. A mai házasságok többsége krízisben van. Ennek oka elsősorban abban van, hogy nincs megfelelő felkészítés sem a pár megválasztására, sem a házasságra. Útmutatás hiányában a fiatalok ösztönösen próbálják megoldani a problémát. Ez pedig kevés és veszélyes. Egyházunkban nagyvonalakban két szélsőség van gyakorlatban.

Az egyik – és gyanítom, hogy ez a többség – nem csinál nagy ügyet ebből. A „tudathasadásos” keresztyénség egyik súlyos következménye ez. Amikor a hit és a gyakorlat különválik egymástól: van az életnek egy vallásos területe és van egy „normális” emberi oldala. „Csak nem fog még ebbe is beleszólni az Isten? Egyébként is árral szemben nem lehet úszni! Nem lóghatunk ki a sorból stb…”
Ehhez még hozzájárul az ifjúsági magazinok és könyvek felelőtlen „tanácsadása”. Ún. felvilágosult, „modern” doktor urak a magyar fiatalok ezreit tették tönkre azzal, hogy évtizedeken át hirdették a teljes gátlástalanságot. Az egyetlen szempont csupán az volt, hogy legyen tablettája a kislánynak, de ha mégis hiba csúszna a számításba, még mindig ott van a művi abortusz. MA MAGYARORSZÁGON ÉVENTE 90 000 ÉLETET OLTANAK KI TÖRVÉNYESEN! Egy közepes város lakossága! Nagyon sok 18 éven aluli lány szül gyermeket. 13 évesek is vannak köztük. Sokan, mire eljutnak a házasodás, családalapítás idejére, már túl vannak a sűrűjén.

Kedves szülők és fiatalok! Fedezzük fel újra a tiszta, életcentrikus bibliai „tanácsadást”:
 „Mindennek megszabott ideje van… Megvan az ideje a születésnek... Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak.” (Péld 3,1a, 2a, 3b)
„Kérve kérlek titeket, Jeruzsálem leányai, a gazellákra és a mező szarvasaira: Ne keltsétek, ne ébresszétek föl a szerelmet, amíg nem akarja!” (Énén 2,7)
A fiataloknak meg kell érteni ma valamit: Isten törvénye, akarata JÓ. Minden az emberért van, azért, hogy teljes, kiegyensúlyozott, egészsége életet éljünk. „Mindent szabad, de nem minden használ.” Lehet felelőtlenül váltogatni a partnereket, lehet idejekorán felébreszteni a szerelmet, DE EZ NEM JÓ!
Tudjuk, hogy mennyien hordoznak sebeket lelkükben egy életen át a felszínes kapcsolatok miatt.

A másik szélsőség, amely az előbbinél nem kevésbé káros, a prűd, életidegen, savanyú „vallásosság”. Nem veszi figyelembe a testi-lelki realitásokat, törvényszerűségeket. Istent valami öreg erkölcsrendésznek mutatja be, aki irigyli az emberek szerelmét. Ez a felfogás idegen a Szentírás tanításától.
A sorozat kerete nem engedi, hogy minden oldalát érintsem a témának, de megpróbálok néhány általam fontosnak érzett szempontot érinteni. Az ember testi-lelki-szellemi élete megkülönböztethető, de büntetlenül szét nem választható. Isten egész lényünket ismeri, szereti. A megváltás teljes személyiségünkre érvényes. Isten gyermekei a legdrágábbat kapták testükbe, a Szentlelket, Istent magát. Így Isten és ember viszonylatában nincs tabu. A társválasztás, szerelem, szexualitás sem az. Isten ajándékaival lehet jól és rosszul élni. Hisszük és tapasztaljuk, hogy kaphatunk VEZETÉST életünk fontos dolgaiban. Nem az lesz csupán a döntő, hogy mit mond a tanár, a szülő, az orvos – hiszen ők a legjobb szándék mellett tévedhetnek is –, hanem mit mond a szívemnek Ő, aki azt megalkotta, és a legjobban ismeri, szereti. Az Isten lényege a szeretet. A szeretet pedig realizálódik. A szeretet ezen a téren is becsületes, nem felszínes, és ami a legfontosabb, hogy áldozatra képes. Tud uralkodni az ösztönein, mert szeretet, mert csak jót akar a MÁSIKNAK. Tud várni. Később pedig tud hordozni, megbocsátani és újra hordozni és megbocsátani – de ez már egy kicsit a házasság területe.

Tiszta vagyok, azért vagyok,
mert szeretlek,
látom én az Istent, amint
szívét adja szívednek.
Hogy tebenned jött most elém,
azt is látom –
Ő az én örök szerelmem
s a halálom.

(József Attila)

Hang – evangélikus ifjúsági újság