Tegyetek tanítvánnyá minden népet

Huszonöt évvel ezelőtt, 1997. december 13-án kezdte meg szolgálatát Cinkotán az Evangélikus Missziói Központ – Magyar Evangélikus Rádiómisszió.

Felsorolhatatlan, hogy mi minden történt az elmúlt évek alatt. Imaközösségek, bibliaórák, telefonos lelkigondozás, lelkigondozói beszélgetések, kazuálékra való felkészítések, rádiós interjúk, Híd szerkesztőbizottsági ülések, igazgatótanácsi értekezletek. Itt szervezzük az evangelizációkat, csendesnapokat, a missziói konzultációt, nyári konferenciát, az országos evangelizációt, a határon túli testvérek felé való szolgálatot.

Segítjük a missziói munkaágakat – női-, férfi-, cigány-, börtön-, zsidó-, alkoholbeteg-mentő, repülőtéri, felvidéki, vak- és rádiómisszió – személyes kapcsolattartással, éves konzultációval, együttműködéssel, szolgálatokkal, kiadványainkkal.
Egyházi egyesületeinkkel munkakapcsolatban vagyunk: Evangélikusok Közössége az Evangéliumért (EKE), Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE), Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME).

Együttműködünk a következő szervezetekkel: Keresztyén Orvosok Magyarországi Társasága (KOMT), GLS Nemzetközi Vezetői Konferencia, Lepramisszió, Házas Hétvége, Szentírás Szövetség, Válságterhességi Tanácsadó Központ, Apológia Alapítvány, Ez az a nap, Zsidók Jézusért, Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága (KEVE),  Nyitott Szív Alapítvány, Magyar Kékkereszt Egyesület, MRE KIMM Drogterápiás Otthona (Ráckeresztúr).
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) missziói bizottságában is több jól működő programot szervezünk: missziói lelkészkonferencia, missziói nap, imakörlevél. A Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) szolgálata is erősíti gyülekezeteinket a következő területeken: BalatonNET, imahét, pásztorkörök, Válóháló. A Budapesten tizenöt éve működő pásztorkörben havonta imádkozunk hazánkért, egyházainkért tizenöt-húsz felekezet részvételével. Hangsúlyossá vált az elmúlt időkben az üldözött keresztyének segítése.

Hat rádiós partnerünknek harminc- és hatvanperces műsorokat készítünk hetente, Lélekhangoló címmel. Ezeket a rádiók honlapján online is hallgatják az érdeklődők. Az Evangélikus félóra Kossuth rádiós műsor rádiómissziós interjúinkat ötperces Missziói percek változatban közli.
Rádiós partnereink: a Szent István Rádió kilenc magyar városban, különböző frekvenciákon sugározza műsorait, lefedve egész Észak-Kelet-Magyarországot. A határon túl, Szlovákiában és Ukrajnában is fogható az adás. A további rádiók műsorszórási területei a budapesti, szombathelyi, szarvasi és a kolozsvári agglomerációt fedik le: Sola Rádió és Civil Rádió, Credo Rádió, Rádió Szarvas és Agnus Rádió. A Budapesten fogható, sokféle felekezet hívei között egyre kedveltebb Sola Rádión minden nap hallható a Lélekhangoló.

Negyedévente háromezerkétszáz példányban adjuk ki a Híd evangélikus missziói magazint. Számos, a Lélekhangoló rádióműsorban elhangzott interjú a Hídban is megjelenik.
A hosszú évek alatt számos könyvet és CD-lemezt adtunk ki. Honlapunkon, a misszio.lutheran.hu-n, folyamatosan megosztjuk híreinket és médiaanyagainkat. Letölthetők innen a műsorainkban elhangzó interjúk, jegyzetek, áhítatok és igehirdetések. Átveszik felvételeinket rádiók, és azokat gyülekezetek is használják munkájukban.

Számos különleges hang-, illetve írott anyag található a honlapunk igehirdetések, előadások és régi felvételek menüi alatt, ismert igehirdetőktől. Például: Gáncs Aladár, Ungár Aladár, Bolla Árpád, Gyökössy Endre, dr. Muntág Andor, John Stott, Túrmezei Erzsébet, Ulrich Parzany. Archív CD-sorozatunk felvételei is megtalálhatók a honlapon, közöttük hallható Ordass Lajos, id. Zászkaliczky Pál, Sréter Ferenc, Ferenczy Zoltán, Csepregi Béla, Győri János. Honlapunkat ötven országból böngészik, a világ minden tájáról.

A Missziói Központ Facebook-oldalán a Credo Rádióval és a Rádió Szarvassal közösen készített napi útmutatói áhítatfelvételek kisvideói is megosztásra kerülnek. Ezeket naponta több alkalommal leadják a Credo és a Sola Rádión, valamint a Rádió Szarvason.
A Missziói Központ YouTube-csatornáján is folyamatosan bővül korábbi és új saját anyagaink sora. Terveink között szerepel további médiamisszióra alkalmas lehetőségek használatának bevezetése is.
Hálás vagyok az Úrnak, hogy mindeddig megsegített. Ő adjon erőt, látást és élő igét a folytatáshoz.

Dunántúli Hírmondó, 2023. január