Misszió a gyakorlatban

Jézust hallgatni, tőle tanulni útközben

Az evangelizációs és missziói gyülekezetimunkatárs-képző tanfolyam résztvevői a negyedik hétvégét töltötték együtt szeptember 9–11. között a Nyírségben, tanulva a Mestertől. A mostani találkozás intenzív, tartalmas „tanulmányi út” volt terepen. Ez a módszer közelíti a jézusi stratégiát: őt hallgatni, tőle tanulni útközben, ott, ahol az emberek élnek. Így utaztunk el autóbusszal Nyíregyházára.
Az ország különböző pontjairól – Albertirsa, Békéscsaba, Budapest, Cegléd, Celldömölk, Csetény, Győr, Harka, Kajárpéc, Lébény, Mezőtúr, Pásztó, Pitvaros, Sopron, Szombathely, Várpalota – érkeztek testvérek erre a különleges programra. Csoportunkból tízen még nem is jártak az ország eme szegletében.

Nyíregyházán volt mit nézni, látni, hallgatni, hiszen számtalan szolgálat működik: a nagytemplomi anyagyülekezet, a körzetesítés okán létrejött kisebb gyülekezetek, a Nyírség különlegessége, a bokorrendszer (tanyaközpontok), melyek egy részében istentiszteleti helyek is találhatók, az oktatási és diakóniai intézmények sokasága.

Beszámolót hallhattunk a nyírteleki és a görögszállási gyülekezetek életéről, a cigányok közötti szolgálatokról. Malik Péter Károly és Hulej Enikő lelkészek mellett négy gyülekezeti tag szólalt meg. Külön kérés nélkül is mindegyik a megtérésének történetével kezdte a beszámolót, lelkesen, őszintén, hitelesen. Isten országába csak olyanok hívhatnak másokat, akik maguk is átélték a megváltást.
A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban Bozorády Ildikó iskolalelkész látott vendégül minket. Rácsodálkoztunk a sokrétű, számtalan kihívással együtt járó munkára. Az előadást követően felvetődött a mindenkit érdeklő kérdés: van-e hatása intézményi rendszerünknek a gyülekezetekre? Ahol Isten igéjét hirdetik, és szeretik a fiatalokat, ott ennek előbb vagy utóbb mindenképpen van/lesz következménye.

Horváth-Hegyi Áron lelkész a Luther Márton Kollégiumban tartott igehirdetését élete állomásai alapján mondta el.

Laborczi Géza lelkész a gyülekezeti munkája mellett évtizedek óta végzi a városban a karitatív, diakóniai munkát több intézményben. Négy órán keresztül hallgattuk őt. Autóbusszal öt intézményt is meglátogattunk. Az Oltalom Szeretetszolgálat több száz rászorultnak nyújt segítséget. Többen közülük a gyülekezeti életbe is bekapcsolódnak.

A belülről felújított Nagytemplomban dr. Kovács László Attila igazgató lelkész, teológiai tanár, orgonaművész fogadott minket. Áttekintést adott a gyülekezet életéről, igét hirdetett, és egy csodás orgonadarabot játszott Isten dicsőségére és a csapat örömére.

A hétvége záróalkalma a mandabokori istentisztelet volt, melyen Zsarnai Krisztián esperes hirdette az igét. Jó volt belépni a világos, modern, de a szakralitást mégis hordozó templomba. Már az ajtóban fogadták az érkezőket, csendesen szólt az evangéliumi ének, a presbiterek imaközösséget tartottak a kezdés előtt, a lekciót és a hirdetést gyülekezeti tagok olvasták, énekeltünk régi és új énekeket. Az istentisztelet után percek alatt megterítettek a testvérek, és fehér asztal mellett folyt a beszélgetés.

Él az egyház, mert élő Ura van, aki megtart, megújít minket, ha nem állunk ellene. Missziót, gyülekezetépítést csak misszionáriusok végezhetnek, akiket megragadott a mennyei szeretet. Meg kell becsülni idősebb testvéreinket, akik teológiai végzettség nélkül is szolgálnak évtizedek óta. Az egyház jövőjének és ezen belül a lelkészutánpótlásnak a nyitja a hirdetett és megélt tiszta evangélium.

Cikk és fotó: Szeverényi János

evangelikus.hu, 2022. szeptember 14.