500 nap imádság reformációért
Augusztusi körlevél

Imafelhívás plakát

Biztatás közösségi imádkozásra. Az Úr indít minket a vele való kapcsolatra, beszélgetésre. Nem mi akarunk, kopogtatunk, dörömbölünk csupán, hanem ő az, aki meglát minket, megszólít, magához von, kijelenti magát. Ez az imádság titka, ereje, lényege. Az imádkozás Szentlélek által működik: ő vonz, vezet, segít, adja a gondolatokat.

Isten népe sokszor és sokféleképpen imádkozhat közösségben. Nem szabad, nem lehet beszűkíteni ezt a nagyszerű ajándékot, lehetőséget törvényeskedő formákba. Ugyanis elterjedt az a nézet egyes hívő körökben, hogy a közösségben egyenként hangosan elmondott ima az élő hit egyik fokmérője. Én ilyesmiről nem olvastam a Szentírásban. Az ilyen erőltetett imádkozás bajt okozhat, a képmutatás és kínos pillanatok melegágyai lehetnek az ilyen helyzetek. Egyes testvérek magukat mutogatják, prédikálnak, bizonyságot tesznek, netán kioktatnak másokat ima gyanánt, vagy egyenesen Istent tanítgatják.

Ugyanakkor valami csodálatos lehetőség közösen imádkozni. Egyik ébredő, növekvő gyülekezetünkben például imapárok alakultak főleg fiatalok körében. Talán az éveken át tartó vezetői példa hatására, ugyanis a felügyelő és a lelkész hetente imádkoztak együtt magukért, családjaikért és a gyülekezetért.
Korábbi gyülekezetemben többféle imaközösség alakult. Nyilván sokan imádkoztak addig is a közösségért egyénenként, családi körben vagy az istentiszteleten, de ereje, jelentősége van a gondok és örömök megosztásának közösségben is. Kisebb csoport imádkozott fél órával istentisztelet előtt az alkalom áldásáért, az igehirdetőért, igéért. Magunk csodálkoztunk a pozitív következményeken. Havonta tartottunk egy szervezett imádkozást gyülekezetünkért, tíz-tizenkét résztvevővel. Igei kezdés után röviden megosztottuk a témákat, kéréseket, szükségleteket, és ennek alapján beszéltük meg mindezeket az Úrral. A felnőtt ifjúság háromféle imaközösséget is szervezett.

Több helyről hallottam édesanyák, férfiak, házi bibliakörök aktivitásáról. Jól tesszük, ha a templom faliújságán, gyülekezeti újságban, honlapon vagy éppen a Facebookon is megosztjuk kéréseinket, hálaadásainkat és imameghallgatásainkat is.

A közös imádkozásnak fontos része az éneklés. Ilyenkor már mindenki imádkozik, keresi, dicsőíti Istent. Az éneklés alatt a Szentlélek már munkálkodik. Érdemes hangsúlyozni, hogy nem feltétlenül kell mindenkinek hangosan is imádkoznia. Aki azt mégis megteszi, ne legyen túl hosszú, terjengős és lehetőleg hallhatóan tegye ezt, hogy mások is követhessék. Szent csendesség is tartható, nem kell feltétlenül hangosan imádkozni. Olvashatunk közösen is imádságokat, zsoltárokat az énekeskönyvből, Bibliából. A százötven zsoltár Jézus imakönyve volt. Lehet így kezdeni és akár zárni is az alkalmat.

Imádkozzunk ebben a hónapban a Kelet-békési Egyházmegyéért, a gyülekezetekért, lelkészekért, presbiterekért, családokért. Könyörögjünk intézményekért, iskolákért, szeretetszolgálatért. Adjon Isten áldást a még folyó konferenciákra, az augusztusi egyházkerületi lelkésztalálkozókra és a pihenésekre is. Legyen ez az időszak felkészülés testben, lélekben, szellemben a kezdődő munkaévre.
„Uram, ébreszd egyházadat, és kezdd rajtam!”

2016. augusztus