Tisztánlátó, nyitott, missziós egyház – Beiktatták az új metodista szuperintendenst

Dr. Patrick Streiff a Metodista Egyház közép- és dél-európai centrál-konferenciájának püspöke 2016. április 17-én beiktatta szuperintendensi tisztségébe, szolgálatába dr. Khaled A. László lelkészt. Az előtte való napon köszönték meg Csernák István eddigi egyházvezető húsz esztendei szolgálatát.

Az új egyházvezető rövid beszédben fogalmazta meg terveinek súlypontjait: nyitott és missziós egyházat szeretne, fontosnak tartja a cigánymissziót és az intézményekben való szolgálatot. Külön figyelmet érdemelnek a falusi gyülekezetek. Wesley nyomán szeretné, ha egyháza a mai időkben is biblikus úton maradna, megtartva az evangéliumi tisztánlátást.
Egyházunk nevében dr. Lackner Pál nyugalmazott tábori püspök köszöntötte az új vezetőt.
A metodisták közössége az anglikán egyház megújulási irányzataként indult John Wesley és fivére munkássága által a 18. században. Wesley Luther Római levél-kommentárjának olvasása közben élte át a lelki megújulást. Kora egyházának betegségeit látva hirdette a megtérés és megszentelődés szükségességét. A metodista egyházak ma mintegy 75 millió tagot számlálnak világszerte.
Hazánkban a Magyarországi Metodista Egyházon kívül a következő egyházak, illetve szervezetek tekintik magukat a Wesley-féle teológiai gondolkodás örökösének: a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET), a Názáreti Egyház, az Üdvhadsereg Szabadegyház, az Élet Kenyere Alapítvány, a Felebarát Keresztyén Szövetség Alapítvány és a World Gospel Mission Alapítvány. A wesleyánus összefogást erősítve 1998-ban alapították meg a Wesley Egyházi Szövetséget.
A Magyarországi Metodista Egyházzal jó kapcsolatot tart evangélikusságunk. Lelkészeiket Hittudományi Egyetemünkön képezik. Számtalan közös szolgálat, missziós program köt össze velük az Ökumenikus Tanácsban és az Evangéliumi Alianszban is.

Szöveg és fotó: Szeverényi János, fotó: Orth Gábor

evangelikus.hu, 2016. április 18.