Szabad-e az egyház? – Aliansz teológiai műhely

Szabad-e az egyház? – Egyház és állam kapcsolatáról szólt a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) teológiai műhelye, amelyet 2016. február 23-án, a piliscsabai Béthel Evangélikus Missziói Otthonban tartottak.

Nyolcadik éve szervezi az Aliansz fontos és érzékeny témák, kérdések megbeszélésére a teológiai műhelyt. A missziói küldetés betöltésének hatékonysága összefügg a keresztyének Jézus akarata szerinti egységével. Ezért imádkozunk a januári Aliansz és ökumenikus imaheteken és cselekszünk egész évben a közös szolgálatokban.
A találkozón nyolc felekezet harminc képviselőjét köszöntötte Szuhánszky Gábor metodista lelkész, az Aliansz alelnöke. Kezdő áhítatot Ézsaiás könyvének 61. fejezete alapján Szeverényi János tartott.
Ezután az egybegyűltek dr. Gonda László református lelkipásztor, teológiai tanár és dr. Szigeti Jenő adventista professzor előadását hallgatták meg, majd fórumbeszélgetés következett.
Ebéd után korreferátumot tartott Papp János baptista egyházelnök, Pataky Albert pünkösdi egyházelnök és Csernák István metodista szuperintendens.
Az előadások és a korreferátumok hangsúlyozták a téma összetettségét, nehézségét. A kérdés az új egyházi törvény miatt is aktuálissá vált.
Amíg az ószövetség népe teokráciában élt (a törvény megegyezett Isten igéjével), addig a keresztyénség az üldöztetéstől az államegyházig különféle formákban élt. Az elmúlt két században folyamatosan szétválasztották az egyházat az államtól. Istentől kapott bölcsességre van szükség ahhoz, hogy mikor kell/lehet együttműködnie az egyháznak az állammal, és mikor kell függetlensége, szabadsága és küldetése miatt kitérni, illetve szembehelyezkedni.
Horváth István főtitkár beszámolt az Aliansz életének aktuális kérdéseiről (menekülteknek, árváknak és az üldözött keresztyéneknek való szolgálat, BalatonNET, GLS nemzetközi vezetőképző…), majd dr. Kovács Géza vezetésével, áhítattal és imaközösséggel ért véget a találkozó.

Fotó: Erdélyi László, Szeverényi János

evangelikus.hu, 2016. február