Protestáns lelkésztalálkozó Tahiban

A protestáns lelkészek számára tizenhat évvel ezelőtt, 1988-ban Tahiban rendezték meg az első evangélizációs konferenciát. Ezeken az alkalmakon nagy élményt jelentett találkozni a még élő, nagy hírű szolgatársakkal, evangélistákkal, akik az ébredés idején Isten áldott eszközei voltak. Később éveken át a balatonszárszói református konferenciatelepen tartották a rendezvényt. Az épület átépítése, bővítése miatt idén újra Tahiban találkoztunk.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói Bizottságának tagjaiból alakult szervezőgárda nagyszerű programot állított össze. A téma – Közösségben Krisztussal és egymással – az egyház életének, megújulásának lehetőségeit járta körbe. Újra egyértelművé vált, hogy egyházainknak, amennyiben megújulásról álmodnak, át kell alakulniuk hitvalló, megtért, aktív lelkészekből, vezetőkből és tagokból álló közösségekké. Nem válhatunk kövületté, múzeummá, „kultúrházzá”, hanem a Szentlélek által meg kell találni a kapcsolópontot a környezetünkkel.

Reggelente baptista teológiai tanárok tartottak bibliatanulmányt, majd nagyszerű előadásokat hallhattunk a közösségi igényről, a gyülekezeti csoportokról, azok szervezéséről és patológiájáról, illetve bőven volt alkalom a kisebb körökben való eszmecserére is. Esténként Dávid királyról szóló evangélizáció gyógyította a résztvevők életét. Egyházunkból id. Pintér Károly, Bence Imre és e sorok írója végzett szolgálatokat.

Metodista, baptista, református és evangélikus lelkészek, hitoktatók évről évre egyre szorosabb lelki egységben, egymás hite, tapasztalata által épülve töltik ezeket a napokat. Reméljük, jövőre ismét találkozunk.

Evangélikus Élet, 2004. 23. szám